Rawicki Uniwersytet Trzeciego Wieku
RAWICKI UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU
RAWICKI UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU
Rawicki Uniwersytet Trzeciego Wieku - kopiuj
RAWICKI UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU
RAWICKI UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU

  RAWICKIEGO UNIWERSYTETU TRZECIEGO WIEKU


JESTEŚMY TEŻ NA FACEBOOKU 
Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych czytaj...


XII MAJOWA SPARTAKIADA SENIORÓW RUTW (czytaj ...)

była również spotkaniem integracyjnym kończącym rok akademicki 2023/2024. 

Słuchaczom życzymy udanego letniego wypoczynku.

We wrześniu (od 9 września 2024 r.) potwierdź swój udział w naszych zajęciach.


RELACJA z XII. SPARTAKIADY SENIORÓW na www.rawicz24.pl  czytaj ...


KOMUNIKATY  i  NOWE INFORMACJE  czytaj więcej ...
PLAN ZAJĘĆ 2023/2024   czytaj więcej ...


ODDZIAŁ ZAMIEJSCOWY RUTW  czytaj więcej ...ZACHĘCAMY DO SKORZYSTANIA Z PROPOZYCJI:

PUNKTU WSPARCIA SENIORA  czytaj więcej ...

DOMU KULTURY czytaj więcej ...

MUZEUM ZIEMI RAWICKIEJ czytaj więcej ...

RAWICKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ  czytaj więcej ...

PUBLICZNEJ BIBLIOTEKI PEDAGOGICZNEJ w Rawiczu  czytaj więcej ...


SENIORÓW WSPIERA RÓWNIEŻ:

CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH w Rawiczu czytaj więcej ...    Zapraszamy do zapoznania się:

  • z naszą ofertą programową w zakładce ZAJĘCIA,
  • z naszą strukturą organizacyjną i historią w zakładce RUTW  
  • oraz zapraszamy do śledzenia zakładki AKTUALNOŚCI i KOMUNIKATY.

    Jesteś zainteresowany przystąpieniem do RUTW – zajrzyj do zakładki REKRUTACJA.


    Możesz również przekazać 1,5% podatku na rzecz RUTW

KRS nr 0000296481


    Dziękujemy za przekazane wpłaty.


NR KONTA BANKOWEGO: 26 8669 0001 2002 0021 3758 0001


 

  


RUTW jest dobrowolnym i samorządnym stowarzyszeniem osób starszych, działa na podstawie własnego statutu, jest organizacją pożytku publicznego wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000296481. Stowarzyszenie stwarza swoim członkom możliwość aktywnego i sensownego spędzania czasu wolnego, rozwijania sprawności intelektualnej i fizycznej, pogłębiania i aktualizowania wiedzy, realizowania pasji i zainteresowań, nawiązywania i umacniana więzi przyjacielskich i towarzyskich. Wszystkimi pracami Stowarzyszenia kieruje Zarząd wybierany przez Ogólne Zgromadzenie Członków.

Przyjęcie w poczet członków RUTW następuje na mocy uchwały Zarządu po uprzednim złożeniu przez kandydata pisemnej deklaracji i opłaceniu składki członkowskiej.

Podstawowymi formami zajęć uniwersyteckich są:

  • wykłady plenarne o zróżnicowanej tematyce, wygłaszane przez wybitnych specjalistów, głównie pracowników naukowych wyższych uczelni,
  • zajęcia w sekcjach tematycznych służące usprawnianiu intelektualnemu, doskonaleniu wiedzy i umiejętności, rozbudzaniu nowych zainteresowań,
  • zajęcia rekreacyjno – ruchowe (na sali gimnastycznej i na pływalni) podtrzymujące i rozwijające sprawność fizyczną słuchaczy,
  • spotkania w klubach zainteresowań takich jak np.: klub dekupażystek, klub sprawne ręce, klub "spotkania przy kawie", klub nordic walking,
  • wycieczki krajoznawcze i turystyczne umożliwiające poznanie piękna ziemi ojczystej i innych krajów,
  • spotkania integracyjno – towarzyskie służące wzajemnemu poznawaniu i nawiązywaniu przyjaźni.


Działalność Stowarzyszenia finansowana jest ze składek wnoszonych przez słuchaczy oraz z pomocy pieniężnej i rzeczowej świadczonej przez członków wspierających, a także innych sponsorów. Korzystamy z sal wykładowych, seminaryjnych, komputerowych, gimnastycznych, biurowych i pływalni użyczonych przez: I Liceum Ogólnokształcące w Rawiczu, Dom Kultury w Rawiczu, Ośrodek Sportu i Rekreacji w Rawiczu, Centrum Fitnessu i Fizjoterapii Sport&Med w Rawiczu, Zespół Szkół Zawodowych w Rawiczu. Prowadzimy również Oddział Zamiejscowy RUTW w Jutrosinie.

Wielką pomoc w tworzeniu i realizacji oferty programowej uzyskujemy od naukowców wywodzących się z Ziemi Rawickiej:

pana prof. dr. hab. Piotra Nowaka (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza) - opiekuna RUTW

oraz pana prof. dr. hab. inż. Stanisława Legutko (Politechnika Poznańska).

 
JSN Epic 2 is designed by JoomlaShine.com | powered by JSN Sun Framework