Rawicki Uniwersytet Trzeciego Wieku
RAWICKI UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU
RAWICKI UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU
Rawicki Uniwersytet Trzeciego Wieku - kopiuj
RAWICKI UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU
RAWICKI UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU

Witamy na stronie internetowej

RAWICKIEGO UNIWERSYTETU TRZECIEGO WIEKUROK AKADEMICKI 2021/2022 czytaj więcej ...


OGÓLNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW RUTW czytaj więcej ...


LATO 2021 - LETNI UNIWERSYTET czytaj więcej ...


MUZEUM ZIEMI RAWICKIEJ ZAPRASZA czytaj więcej ...


PROPOZYCJE DOMU KULTURY czytaj więcej ...


 

    Zapraszamy do zapoznania się:

  • z naszą ofertą programową w zakładce ZAJĘCIA,
  • z naszą strukturą organizacyjną i historią w zakładce RUTW  
  • oraz zapraszamy do śledzenia zakładki AKTUALNOŚCI i KOMUNIKATY.

    Jesteś zainteresowany przystąpieniem do RUTW – zajrzyj do zakładki REKRUTACJA.


    Możesz również przekazać 1% podatku na rzecz RUTW - KRS nr 000296481


    Dziękujemy za przekazane wpłaty.


  


RUTW jest dobrowolnym i samorządnym stowarzyszeniem osób starszych, działa na podstawie własnego statutu, jest organizacją pożytku publicznego wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 000296481. Stowarzyszenie stwarza swoim członkom możliwość aktywnego i sensownego spędzania czasu wolnego, rozwijania sprawności intelektualnej i fizycznej, pogłębiania i aktualizowania wiedzy, realizowania pasji i zainteresowań, nawiązywania i umacniana więzi przyjacielskich i towarzyskich. Wszystkimi pracami Stowarzyszenia kieruje Zarząd wybierany przez Ogólne Zgromadzenie Członków.

Przyjęcie w poczet członków RUTW następuje na mocy uchwały Zarządu po uprzednim złożeniu przez kandydata pisemnej deklaracji i opłaceniu składki członkowskiej.

Podstawowymi formami zajęć uniwersyteckich są:

  • wykłady plenarne o zróżnicowanej tematyce, wygłaszane przez wybitnych specjalistów, głównie pracowników naukowych wyższych uczelni,
  • zajęcia w sekcjach tematycznych służące usprawnianiu intelektualnemu, doskonaleniu wiedzy i umiejętności, rozbudzaniu nowych zainteresowań,
  • zajęcia rekreacyjno – ruchowe (na sali gimnastycznej i na pływalni) podtrzymujące i rozwijające sprawność fizyczną słuchaczy,
  • spotkania w klubach zainteresowań takich jak np.: klub dekupażystek, klub sprawne ręce, klub "spotkania przy kawie", klub nordic walking,
  • wycieczki krajoznawcze i turystyczne umożliwiające poznanie piękna ziemi ojczystej i innych krajów,
  • spotkania integracyjno – towarzyskie służące wzajemnemu poznawaniu i nawiązywaniu przyjaźni.


Działalność Stowarzyszenia finansowana jest ze składek wnoszonych przez słuchaczy oraz z pomocy pieniężnej i rzeczowej świadczonej przez członków wspierających, a także innych sponsorów. Korzystamy z sal wykładowych, seminaryjnych, komputerowych, gimnastycznych, biurowych i pływalni użyczonych przez: I Liceum Ogólnokształcące w Rawiczu, Dom Kultury w Rawiczu, Ośrodek Sportu i Rekreacji w Rawiczu, Centrum Fitnessu i Fizjoterapii Sport&Med w Rawiczu, Zespół Szkół Zawodowych w Rawiczu. Prowadzimy również Oddział Zamiejscowy RUTW w Jutrosinie.

Wielką pomoc w tworzeniu i realizacji oferty programowej uzyskujemy od naukowców wywodzących się z Ziemi Rawickiej:

pana prof. dr. hab. Piotra Nowaka (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza) - opiekuna RUTW

oraz pana prof. dr. hab. inż. Stanisława Legutko (Politechnika Poznańska).