RAWICKI UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU
RAWICKI UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU
RAWICKI UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU
RAWICKI UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU
Slider

KOMUNIKAT KOŃCOWY  IX  MAJOWEJ  SPARTAKIADY  SENIORÓW

 

RAWICKIEGO UNIWERSYTETU TRZECIEGO WIEKU

 

25  MAJA  2019 r.

 

Dnia 25 maja 2019 r. na terenach „Zielonego fortu” Rawicki Uniwersytet Trzeciego Wieku, przy wsparciu finansowym Gminy Rawicz i patronacie medialnym „Życia Rawicza” zorganizował IX Majową Spartakiadę Seniorów. Celem tej sportowej imprezy było uaktywnienie seniorów, zachęcenie do spędzenia wolnego czasu na świeżym powietrzu, spowodowanie uśmiechu i radości na twarzach uczestników. Ważnym elementem była integracja seniorów z młodym pokoleniem i propagowanie pracy w wolontariacie.

Gośćmi majówki byli starosta powiatu rawickiego pan Adam Sperzyńki, burmistrz Gminy Rawicz pan Grzegorz Kubik, studenci Leszczyńskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

Po uroczystym otwarciu Spartakiady dokonanym przez burmistrza Gminy Rawicz Grzegorza Kubika uczestnicy przystąpili do rywalizacji.

Spartakiada skierowana była do mieszkańców Rawicza i okolic, którzy ukończyli 55 rok życia (mogli wziąć udział w 10 konkurencjach sportowo-rekreacyjnych), a pod opieką seniorów mogli startować wnukowie do 12 roku życia (startowali oni w 5 wybranych konkurencjach).

Seniorzy, kobiety i mężczyźni, którzy osiągnęli najlepsze lokaty za trzy pierwsze miejsca otrzymali medale i dyplomy. Wśród juniorów (wnuków i wnuczek) wyróżniono najlepszy wynik.

 

1. Konkurencja: PROWADZENIE PIŁKI

kobiety                                   mężczyźni

I miejsce         Bożena Michalak                    Hieronim Izydorczak

II miejsce        Irena Cyprych                        Stanisław Kobusiński

III miejsce      Czesława Adamiak                Zbigniew Kopij

 

2. Konkurencja: BULE

I miejsce         Maria Nowak                         Andrzej Barczykowski

II miejsce        Anna Szymczak                     Andrzej Pawlicki

III miejsce      Elżbieta Kaźmierczak            Hieronim Izydorczak

 

3. Konkurencja: Puzlomatic

I miejsce         Felicja Klimczak                    Hieronim Izydorczak 

II miejsce        Bożena Michalak                   Ryszard Ziętek

III miejsce      Anna Tarka                            Paweł Reinhard

 

4. Konkurencja: RZUT DO KOSZA

I miejsce         Wanda Wolsztyniak               Zdzisław Ziarczyk

II miejsce        Anna Szymczak                     Zbigniew Kopij

III miejsce      Tatiana Kasztelan                   Andrzej Barczykowski

 

5. Konkurencja: SLALOM Z KOŁAMI HULA-HOP

I miejsce         Bożena Michalak                   Hieronim Izydorczak

II miejsce        Alicja Rabura                         Zdzisław Ziarczyk

III miejsce      Felicja Klimczak                    Tomasz Tawczyński

 

6. Konkurencja: MARSZ Z KIJKAMI

I miejsce         Anna Tarka                            Zdzisław Ziarczyk

II miejsce        Halina Funka                          Tomasz Tawczyński

III miejsce      Bogumiła Chuda                    Jan Wojtyczka

 

7. Konkurencja: PRZYCIĄGANIE LINY Z CIĘŻAREM

I miejsce         Bożena Michalak                   Andrzej Barczykowski

II miejsce        Krystyna Wojtera                   Zdzisław Ziarczyk

III miejsce      Tatiana Kasztelan                   Jan Wojtyczka

 

8. Konkurencja: WĘDKOWANIE

I miejsce         Bożena Michalak                   Tomasz Tawczyński

II miejsce        Tatiana Kasztelan                   Zdzisław Ziarczyk

III miejsce      Halina Murkowska                 Wojciech Górniak

 

9. Konkurencja: RZUTY WORECZKAMI

I miejsce         Teresa Górniak                       Hieronim Izydorczak

II miejsce        Małgorzata Przeniczna           Zbigniew Kopij

III miejsce      Halina Kapuścińska               Jan Wojtyczka

 

10. Konkurencja: K - RZUT PIŁKĄ LEKARSKĄ, M - CIĘŻAR - 6 kg

I miejsce         Bogumiła Chuda                    Zdzisław Ziarczyk

II miejsce        Bożena Michalak                   Eugeniusz Miłoś

III miejsce      Jadwiga Kulik                                    Jan Wojtyczka

 

Medalem i dyplomem wyróżniono najlepsze wyniki startujących juniorów:

- prowadzenie piłki Weronika Nowak

- bule Michał Galeja

- puzlomatic Kaja Krawczyk

- rzut do kosza Laura Moeglich

- slamom z kołami hula-hop Oliwia Dąbrowicz

- marsz z kijkami Kaja Krawczyk

- przyciąganie liny Kaja Krawczyk

- wędkowanie Stanisław Krawczyk

- rzuty woreczkami Laura Moeglich

- rzut piłką lekarską Stanisław Krawczyk.

 

Po współzawodnictwie w 10 konkurencjach wyłoniono:

NAJAKTYWNIEJSZĄ SENIORKĘ 2019 - Bożena Michalak

NAJAKTYWNIEJSZEGO SENIORA 2019 - Zdzisław Ziarczyk,

a po współzawodnictwie juniorów w 5 konkurencjach wyłoniono

NAJAKTYWNIEJSZĄ JUNIORKĘ 2019 - Kaja Krawczyk.

Najaktywniejsi otrzymali pamiątkowe statuetki, dyplomy i nagrody.

Wśród uczestników spartakiady wpisanych na listę startową zostały losowo wybrane osoby, które otrzymały nagrodę za udział w zawodach.

Każdy przybyły mieszkaniec Rawicza i okolic dnia 25 maja 2019 r. mógł spędzić aktywnie czas i skorzystać z uroków i gościnności Rodzinnych Ogrodów Działkowych „ZIELONY FORT”, wziąć udział w rekreacyjnych konkurencjach sprawnościowych zorganizowanych, przeprowadzonych, sędziowanych przez wolontariuszy – młodzież Zespołu Szkół Zawodowych w Rawiczu i I Liceum Ogólnokształcącego w Rawiczu.

Dzięki Słuchaczom Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Rawiczu pod opieką pani Barbary Kasperczyk studenci mogli zbadać ciśnienie, poziom cukru, otrzymali fachowe porady odnośnie walki z cukrzycą. Najmilszym jednak dobrodziejstwem był wykonywany masaż rąk, obręczy barkowej i innych części ciała.

W tym roku studenci postanowili sami uatrakcyjnić nasze spotkanie piosenką biesiadną. Na pląsy jakby brakło już sił.

Tradycyjnie organizatorzy poczęstowali uczestników spartakiady, gości, zawodników, wolontariuszy, sędziów kawą i ciastem oraz pyszną grochówką z wkładką.

 

Organizatorzy IX Majowej Spartakiady Seniorów Rawickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku serdecznie dziękują wszystkim, którzy przyczynili się do przygotowania i przeprowadzenia naszego majowego spotkania, a w szczególności:

sponsorom

- Gminie Rawicz

- redakcji "Życia Rawicza"

- Wiesława Nowakowska Piekarnia Sobiałkowo

- Zofii Bujak

- Pawłowi Chorzępa „Pagmer”

- państwu Kaczmarek schronisko „Odrodzenie” i „Hala Szrenicka”

- Zarządowi Rodzinnych Ogródków Działkowych „Zielony Fort” w Rawicz
- Pracownia ANTULA z Iźbic

 

i wolontariuszom

- studentom Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Rawiczu z opiekunką panią Barbarą Kasperczyk

- uczniom Zespołu Szkół Zawodowych w Rawiczu wraz z opiekunami panią Magdaleną Ratajczak, panem Kubą Kasprowiczem i panem Grzegorzem Balcerkiem

- uczniom I Liceum Ogólnokształcącego w Rawiczu

- słuchaczkom RUTW – Klub „Decoupage” i „Sprawne ręce”.

 

Pogoda i humory dopisały. Na twarzach uczestników, sędziów i wolontariuszy widniały radość i zmęczenie, ale też zadowolenie ze wspólnych spartakiadowych zmagań.

Integracja udana.

Do zobaczenia za rok.

ORGANIZATORZY

Galeria zdjęć.

Do góry