Konto bankowe: BS Rawicz nr: 26 8669 0001 2002 0021 3758 0001                       adres e-mail: rutw@o2.pl


Breadcrumbs


Gościmy

Odwiedza nas 180 gości oraz 0 użytkowników.


 

 

Zapraszamy do prezentacji - 10 LAT RUTW

 

 

Pierwsze spotkanie informacyjne dotyczące utworzenia w naszym regionie uniwersytetu trzeciego wieku odbyło się z inicjatywy Grzegorza Kubika w dniu 18 czerwca 2007r. w budynku Starostwa Powiatowego w Rawiczu. Podczas spotkania, w którym uczestniczyło około 30 osób, wyłoniono 7-osobową grupę inicjatywną w składzie: Maria Gutowska, Maria Kaczmarek , Bogdana Niemierko, Grzegorz Kubik, Wincenty Figielek, Ryszard Szpetko, Kazimierz Wróblewski. Członkowie grupy inicjatywnej przeprowadzili szereg spotkań z władzami samorządowymi i przedstawicielami wielkopolskich UTW. Władze samorządowe Powiatu Rawickiego oraz Miasta i Gminy Rawicz wyraziły poparcie dla inicjatywy powołania UTW w Rawiczu, a Zarządy UTW w Poznaniu i Międzychodzie podzieliły się swymi doświadczeniami i przekazały wiele rad i wskazówek dotyczących funkcjonowania uniwersytetów.


Kilkumiesięczny okres przygotowań, spotkań i konsultacji zaowocował zorganizowaniem w dniu 18 października 2007r. w auli I LO w Rawiczu spotkania informacyjno – organizacyjnego dla mieszkańców Rawicza i okolicy. Na spotkaniu omówiono wyniki ankiety skierowanej do osób zainteresowanych uczestnictwem w UTW, przedstawiono formy zajęć uniwersyteckich, rozdano deklaracje członkowskie, powołano Członków Założycieli. W dniu 15 listopada 2007r. na zebraniu Członków Założycieli uchwalono Statut RUTW. Prof. dr hab. Piotr Nowak z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu wyraził zgodę na objęcie patronatu naukowego nad RUTW.


Wszyscy mieszkańcy ziemi rawickiej, którzy złożyli deklaracje zostali przez grupę inicjatywną imiennie zaproszeni na I Ogólne Zgromadzenie Członków do sali kina „Promień” w Sierakowie w dniu 29 listopada 2007r. W trakcie Zgromadzenia zatwierdzono Statut RUTW, podjęto uchwałę w sprawie wysokości składki członkowskiej i dokonano wyboru władz Stowarzyszenia w składzie następującym:

  • Zarząd: Wincenty Figielek – prezes, Maria Gutowska – wiceprezes ds. organizacyjnych, Grzegorz Kubik – wiceprezes ds. współpracy regionalnej, Alicja Kaczmarek – sekretarz, Mirosława Rydzoń – skarbnik, Bogdana Niemierko – członek Zarządu Przewodnicząca Rady Programowej, Maria Kaczmarek – członek Zarządu ds. rekreacji ruchowej, Jerzy Chrobot – członek Zarządu ds. informacji i kontaktów ze słuchaczami, Katarzyna Chromicz – członek Zarządu ds. sekcji tematycznych i klubów zainteresowań,
  • Komisja Rewizyjna: Wiesław Mazurek – przewodniczący, Ryszard Szpetko – zastępca przewodniczącego , Renata Jedlińska - sekretarz,
  • Sąd Koleżeński: Maria Maćkowiak - przewodnicząca, Stanisław Kobusiński – sekretarz, Krystyna Jaróżek –członek.

 

W okresie od 07.01. do 11.01.2008r. członkowie RUTW wpłacali składkę członkowską oraz dokonywali wyboru zajęć w sekcjach tematycznych i zajęć rekreacyjno - ruchowych. Ustalono datę inauguracji działalności RUTW na dzień 07 lutego 2008r. i podjęto prace przygotowawcze do uroczystości inauguracyjnej.