Informacja z biura - klauzula

  Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych.

  Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
  2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
  osobowych i w sprawie uchylenia dyrektywy 95/46/WE
  (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych) RODO, informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Rawicki Uniwersytet Trzeciego Wieku, mający siedzibę w Rawicz, ul. Wały Dąbrowskiego 29, 63-900 Rawicz.

  2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lub art. 9 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO). Celem przetwarzania danych jest realizacja celów statutowych administratora oraz kontakt z Panią/Panem w ważnych sprawach organizacyjnych wynikających ze statutowej działalności administratora.

  3. Odbiorcą Pani/Pana danych mogą być organy publiczne, jednostki lub inne podmioty, którym na mocy przepisów prawa ujawnia się dane osobowe.

  4. Dane mogą być przekazywane poza teren Uniwersytetu

  5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres Pani/Pani członkowstwa w Rawickim Uniwersytecie Trzeciego Wieku oraz przez okres 1 roku po zakończeniu członkowstwa.

  6. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo do ich sprostowania,
  a w przypadku pozyskiwania danych na podstawie zgody, prawo do żądania ich usunięcia, prawo ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, a także prawo
  do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie.

  7. Przysługuje Pani/Panu również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/a danych dokonywane jest z naruszeniem przepisów ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO).

  8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem udzielenia Pani/Panu członkowstwa w Rawickim Uniwersytecie Trzeciego Wieku.

  9. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany ani profilowane.

  Prezes Rawickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku

  Bogdana Niemierko 

  © 2019 Rawicki Uniwersytet Trzeciego Wieku.