Konto bankowe: BS Rawicz nr: 26 8669 0001 2002 0021 3758 0001                       adres e-mail: rutw@o2.pl


Breadcrumbs


Gościmy

Odwiedza nas 20 gości oraz 0 użytkowników.


Uchwała Nr 5 Zarządu RUTW
w sprawie zwołania Ogólnego Zgromadzenia Członków


Na podstawie § 27 i § 32 pkt.3 Statutu Zarząd RUTW zwołuje
Ogólne Zgromadzenie Członków w dniu 25 kwietnia 2019r. o godz. 16.00
w sali konferencyjnej Szkoły Podstawowej Nr 6 w Sierakowie.


PORZĄDEK  OBRAD

1. Otwarcie Ogólnego Zgromadzenia Członków

2. Wybór przewodniczącego Zgromadzenia, protokolanta, komisji mandatowo-skrutacyjnej oraz komisji       uchwał i wniosków.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Ogólnego Zgromadzenia i zdolności do podejmowania uchwał.

4. Przyjęcie porządku obrad.

5.Przedstawienie sprawozdań:

- finansowego za rok 2018

- merytorycznego za rok 2018 oraz za okres III kadencji 2015-2019

- Komisji Rewizyjnej za rok 2018 i za okres III kadencji 2015-2019 wraz z wnioskiem dotyczącym absolutorium dla ustępującego Zarządu

- Sądu koleżeńskiego za rok 2018 i za okres III kadencji 2015-2019.

6. Dyskusja nad przedstawionymi sprawozdaniami.

7. Podjęcie uchwał ws. zatwierdzenia sprawozdań:

- finansowego za rok 2018

- merytorycznego za rok 2018 i za okres III kadencji 2015-1019

- komisji rewizyjnej za rok 2018 i za okres III kadencji 2015-2019.

- w sprawie absolutorium dla ustępującego Zarządu.

- sądu koleżeńskiego.

8. Podjęcie uchwały w sprawie rozliczenia wyniku finansowego za rok 2018.

9. Przedstawienie planu działalności Zarządu RUTW i podjęcie uchwały ws. zatwierdzenia planu działalności RUTW na rok 2019.

10. Przedstawienie preliminarza na rok 2019 i podjęcie uchwały ws. zatwierdzenia preliminarza na rok 2019.

11. Wybory Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego.

12.Podjęcie uchwały w sprawie wyboru nowych członków do Zarządu , Komisji Rewizyjnej
 i Sądu Koleżeńskiego.

13. Wolne głosy i wnioski.

14. Sprawozdanie komisji uchwał i wniosków.

15. Zakończenie obrad.