Konto bankowe: BS Rawicz nr: 26 8669 0001 2002 0021 3758 0001                       adres e-mail: rutw@o2.pl


Breadcrumbs


Gościmy

Odwiedza nas 75 gości oraz 0 użytkowników.


Spartakiada Seniorów.

Rawicki Uniwersytet Trzeciego Wieku zaprasza wszystkich mieszkańców Rawicza i okolic w wieku 55+ a w szczególności naszych słuchaczy wraz z wnukami do 12 roku życia do udziału w IX Majowej Spartakiadzie Seniorów. 

Spotkanie seniorów odbędzie się 25 maja 2019 r., tradycyjnie na terenach "Zielonego Fortu", otwarcie godzina 11,00, zapisy od godziny 10,30. 

Będziemy rywalizować w konkurencjach rekreacyjnych, śpiewać, tańczyć, można będzie dokonać pomiaru poziomu ciśnienia i cukru, obejrzeć pokaz udzielania pierwszej pomocy,  wypocząć na łonie przyrody popijając kawę i posilając się grochówką.  ZAPRASZAMY.
 

R  E  G  U  L  A  M  I  N

IX  MAJOWEJ   SPARTAKIADY   SENIORÓW    RUTW

-   RAW I C Z   25  M A J A   2019  ROK

 

 

I  CEL  ZAWODÓW.

Celem głównym spartakiady jest propagowanie zdrowego stylu życia i aktywności seniorów, studentów RUTW, mieszkańców Rawicza i okolic, propagowanie pracy w wolontariacie oraz integracja z młodym pokoleniem.

 

II  TERMIN  I  MIEJSCE

termin – 25 maja 2019 rok

         godz. 1030 – 1130 zapisy

         godz. 1100 otwarcie

miejsce – teren „Zielonego Fortu”.

 

III  ORGANIZATOR  ZAWODÓW.

Organizatorami są: Rawicki Uniwersytet Trzeciego Wieku przy wsparciu finansowym Gminy Rawicz.
Patronat medialny pełni "Życie Rawicza". 

 

IV  ZASADY  UCZESTNICTWA.

Prawo uczestnictwa mają osoby zapisane na liście zawodów:

mieszkańcy Rawicza i okolic, którzy ukończyli 55 rok życia. Każdy uczestnik- senior ma prawo startu w 10-ciu konkurencjach.

Dopuszcza się udział Seniora z wnuczką/iem do lat 12, która/y ma prawo startu maksymalnie w pięciu konkurencjach. W czasie spartakiady opiekę nad wnuczkiem sprawuje SENIOR. Udział dziecka bez opieki seniora jest niemożliwy.

Uczestnikami spartakiady mogą być też zaproszeni goście, którzy ukończyli 55 rok życia.  

Zapisy uczestników przyjmowane będą od godziny 1030 do 1130 w biurze zawodów na terenie „Zielonego Fortu”.

 

V  KONKURENCJE  ZAWODÓW

Zawody przeprowadzone i punktowane będą zgodnie z regulaminami

poszczególnych konkurencji.

Konkurencje zawodów: 1.prowadzenie piłki, 2.bule, 3. puzlomatic, 4. rzut piłką do kosza, 5. slalom z kołami, 6. marsz z kijkami, 7.przyciąganie liny z ciężarem, 8.wędkowanie, 9.rzuty woreczkami, 10. konkurencja dla panów- podnoszenie ciężaru - dla pań i juniorów rzut piłką lekarską.

 

VI  SPOSÓB  PRZEPROWADZENIA  ZAWODÓW

* startujący senior 55+, wpisany na listę startową może wziąć udział w dowolnej ilości konkurencji (max 10), otrzymuje KARTĘ STARTOWĄ, którą oddaje po zakończeniu wybranych konkurencji,

* wnuk/wnuczka do 12 r. ż. może wziąć udział w 5-ciu z 10-ciu wybranych konkurencji, otrzymuje KARTĘ STARTOWĄ, którą oddaje po zakończeniu wybranych konkurencji

* osiągnięte wyniki wpisywane będą na kartę startową i protokół konkurencji,

* w każdej konkurencji, indywidualnie wyłonionych będzie trzech najlepszych uczestników w kategorii kobiet i mężczyzn, wśród juniorów tylko najlepszy,

* ilość zdobytych punktów we wszystkich konkurencjach łącznie ma wpływ na klasyfikację ogólną. Klasyfikacja ogólna na „NAJAKTYWNIEJSZĄ/SZEGO” prowadzona będzie oddzielnie dla kobiet, mężczyzn i juniorów,

* W klasyfikacji ogólnej na „NAJ” w przypadku równej ilości punktów decyduje większa ilość pierwszych miejsc,

* Wyniki zawodów ogłoszone będą po zakończeniu wszystkich konkurencji.

         

VII  NAGRODY

Seniorzy kobiety i mężczyźni - zwycięzcy w poszczególnych konkurencjach  otrzymają za I-II-III miejsca dyplomy i medale. W kategorii junior dyplom i medal otrzyma najlepszy w poszczególnych konkurencjach.                                            

W klasyfikacji ogólnej wyłonimy i nagrodzimy:

„NAJAKTYWNIESZĄ SENIORKĘ 2019”

„NAJAKTYWNIEJSZEGO SENIORA 2019”

„NAJAKTYWNIEJSZEGO JUNIORA 2019”.

Wśród uczestników spartakiady wpisanych na listę startową zostaną wylosowane osoby, które otrzymają upominek za start w zawodach.

                                                                      

IX  ZGŁOSZENIA   DO ZAWODÓW

Zgłoszenia do zawodów (panie i panowie 55+, wnukowie-juniorzy do 12 r.ż.) przyjmowane będą w biurze zawodów na terenie „Zielonego Fortu”
od godziny 1030 do czasu zamknięcia listy (nie później niż do 1130).

Uczestnik nie ma obowiązku posiadania specjalnego stroju sportowego.                  Oczekujemy, że startujący będą ubrani w odzież nie krępującą ruchów oraz wygodne obuwie pozwalające na bezpieczne poruszanie się po terenie.

 

X  KOMISJA  SĘDZIOWSKA

Komisje sędziowskie zabezpiecza organizator.

Sprawy sporne rozstrzyga komisja wyłoniona z przewodniczących zespołów sędziowskich w składzie minimum 5 osób.

XI  ZASADY  FINANSOWANIA

Spartakiada jest dotowana przez Gminę Rawicz i ze środków własnych Uniwersytetu. Zapewniamy: opiekę medyczną, organizację konkurencji rekreacyjno-sportowych, pokazy, pląsy i skromny poczęstunek dla uczestników.

 

XII  POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Każdy uczestnik startuje na własną odpowiedzialność. Zakłada się w związku z tym, iż jego stan zdrowia zezwala na uczestnictwo we współzawodnictwie sportowo-rekreacyjnym. Udział dziecka do 12 roku życia jest możliwy jedynie pod opieką babci/dziadka. Seniorzy odpowiadają za bezpieczeństwo wnuków.

 

Ewentualne nieprzewidziane sytuacje powstałe w czasie Spartakiady organizator rozwiąże na bieżąco.

 

                                                                                                                                                               Organizatorzy                          

            PROGRAM 
1030 - 1130
    zapisy uczestników
 

1100             OTWARCIE  SPARTAKIADY

 

1100 – 1300    współzawodnictwo w 10-ciu konkurencjach

                     bar kawowy

                                             
1100 -  1400   opieka medyczna

                    stoisko słuchaczy Centrum Kształcenia Zawodowego

                    /pomiar ciśnienia, poziomu cukru itp./

 

1200 – 1400   zabawa przy muzyce, aerobik, wspólne śpiewanie

                    taniec w kręgu


1300 -  1400   prezentacja umiejętności sprawnościowej             

                        

1330              poczęstunek

 

1400             ogłoszenie wyników, wręczenie dyplomów, medali

                    i nagród     

 

1500             zakończenie, pożegnanie.