Rawicki Uniwersytet Trzeciego Wieku
RAWICKI UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU
RAWICKI UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU
Rawicki Uniwersytet Trzeciego Wieku - kopiuj
RAWICKI UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU
RAWICKI UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU

OGÓLNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW RUTW


UCHWAŁA Nr 3/2021 ZARZĄDU RUTW

w sprawie zwołania Ogólnego Zgromadzenia Członków
 

Na podstawie §27 i §32 p.3 Statutu, Zarząd RUTW zwołuje Ogólne Zgromadzenie Członków w dniu 23 września 2021r. o godz. 16.00 w sali konferencyjnej Szkoły Podstawowej w Sierakowie.


Porządek obrad Ogólnego Zgromadzenia Członków:

1) Otwarcie Ogólnego Zgromadzenia.
2) Wybór przewodniczącego Zgromadzenia, protokolanta, Komisji
Skrutacyjnej oraz Komisji Uchwał i Wniosków.
3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Ogólnego Zgromadzenia i zdolności do podejmowania uchwał.
4) Przyjęcie porządku obrad.

5) Przedstawienie sprawozdań:
    - merytorycznego za rok 2020
    - finansowego za rok 2020
    - Komisji Rewizyjnej
    - Sądu Koleżeńskiego

6) Dyskusja nad przedstawionymi sprawozdaniami.

7) Podjęcie uchwał ws. zatwierdzenia sprawozdań: finansowego, merytorycznego, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego.

8) Podjęcie uchwały ws. rozliczenia wyniku finansowego za 2020r.

9) Podjęcie uchwały ws. zatwierdzenia planu działalności RUTW na rok 2021

10) Podjęcie uchwały ws. zatwierdzenia preliminarza na rok 2021.

11) Wolne głosy i wnioski.

12) Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków.

13) Zamknięcie obrad.