Konto bankowe: BS Rawicz nr: 26 8669 0001 2002 0021 3758 0001                       adres e-mail: rutw@o2.pl


Breadcrumbs


Gościmy

Odwiedza nas 62 gości oraz 0 użytkowników.


W drugiej połowie września organizujemy 4-dniową wycieczkę .

Ogólny plan wyjazdu:

- Ochla - Park Etnograficzny,

- Zielona Góra - miasto i Wzgórze Winne przy Palmiarni,

- Szczecin - brama główna Stoczni Szczecińskiej, Wały Chrobrego, Jasne Błonia, Plac Żołnierza Polskiego, Zamek Książąt Pomorskich, Stare Miasto, Plac Orła Białego,

- Wapnica - jezioro turkusowe,

- Międzyzdroje - promenada, molo - najwyższe wybrzeże klifowe w Polsce,

- Świnoujście - latarnia i gazociąg,

- w drodze powrotnej przejazd do Pniewa - zwiedzanie Międzyrzeckiego Regionu Umocnień.

Koszt wycieczki 585,-zł. Zapisy i wpłaty w biurze we wtorki i środy. Można wpłacać w ratach.

Po dodatkowe informacje związane z działalnością naszego stowarzyszenia oraz wydarzeniami,

w których uczestniczymy zapraszamy wszystkich naszych przyjaciół na facebooka.

 

Kliknij tu:

 

 Biuro RUTW czynne:

 

 

poniedziałek od godz. 10.00 do godz. 12.00
wtorek od godz. 10.00 do godz. 12.00
środa od godz. 10.00 do godz. 12.00
czwartek

od godz. 14.00

do godz. 16.00
     

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych) RODO, informuję, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Rawicki Uniwersytet Trzeciego Wieku, mający siedzibę w Rawicz, ul. Wały Dąbrowskiego 29, 63-900 Rawicz.

2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lub art. 9 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO). Celem przetwarzania danych jest realizacja celów statutowych administratora oraz kontakt z Panią/Panem w ważnych sprawach organizacyjnych wynikających ze statutowej działalności administratora.

3. Odbiorcą Pani/Pana danych mogą być organy publiczne, jednostki lub inne podmioty, którym na mocy przepisów prawa ujawnia się dane osobowe.

4. Dane mogą być przekazywane poza teren UE.

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres Pani/Pani członkowstwa w Rawickim Uniwersytecie Trzeciego Wieku oraz przez okres 1 roku po zakończeniu członkowstwa.

6. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo do ich sprostowania,
a w przypadku pozyskiwania danych na podstawie zgody, prawo do żądania ich usunięcia, prawo ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, a także prawo
do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie.

7. Przysługuje Pani/Panu również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/a danych dokonywane jest z naruszeniem przepisów ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO).

8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem udzielenia Pani/Panu członkowstwa w Rawickim Uniwersytecie Trzeciego Wieku.

9. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany ani profilowane.

Prezes Rawickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku

Bogdana Niemierko