Dnia 25.04.2019 r. odbyło się Ogólne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze Członków RUTW w Rawiczu, na którym przedstawiono zrealizowane zadania stowarzyszenia w roku 2018 i w okresie III kadencji 2015-2018r. Zatwierdzono sprawozdania merytoryczne i finansowe, sprawozdania z działalności kontrolnych Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego. Przyjęto plan działania i preliminarz na rok 2019.

Z aktywnej pracy w Zarządzie zrezygnowały długoletnie działaczki RUTW, zmiany nastąpiły również wśród członków Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego.

 

Podziękowania za pracę we władzach stowarzyszenia przekazali goście burmistrz Gminy Rawicz i jednocześnie honorowy członek RUTW Grzegorz Kubik oraz Starosta Powiatu Rawickiego Adam Sperzyński.

 

Członkowie Rawickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku dziękują:

-  Pani Prezes Bogdanie Niemierko za pracę włożoną w tworzenie i działania RUTW, za przewodzenie Zarządowi w okresie III kadencji, za prowadzenie w wolontariacie sekcji "Zdrowie Psychiczne" oraz za bezinteresowne podarowanie swojego wolnego czasu i serca drugiemu człowiekowi,

-   Pani Viceprezes Irenie Kwiecińskiej za dbałość o finansową płynność Uniwersytetu, za rozległe działania na rzecz Uniwersytetu, za prowadzenie klubu "Spotkania przy kawie",

-   Pani Marii Janowicz członkowi Zarządu za zabezpieczenie organizacyjne i techniczne plenarnych wykładów, przygotowanie dokumentacji, za uaktywnianie słuchaczy,

-  członkom Komisji Rewizyjnej Joannie Kot, Krystynie Janiszewskiej, Aleksandrze Kowalskiej,

-  członkom Sądu Koleżeńskiego Krystynie Jaróżek.

 

Ważnym wydarzeniem były wybory władz Stowarzyszenia.

 

Galeria zdjęć.

Do góry