Rawicki Uniwersytet Trzeciego Wieku
RAWICKI UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU
RAWICKI UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU
Rawicki Uniwersytet Trzeciego Wieku - kopiuj
RAWICKI UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU
RAWICKI UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU

W TYM MIEJSCU WSPOMINAMY SŁUCHACZY NASZEGO UNIWERSYTETU, KTÓRZY NA ZAWSZE ODESZLI ...

POZOSTANĄ W NASZEJ PAMIĘCI:    


+2008    ALFREDA  KIAŁKA 

+2009    RADZISŁAWA  TYPIŃSKA

+2013    STANISŁAW  KOŚMIDER

+2014    URSZULA  RUTKOWSKA

              TADEUSZ  GÓRSKI

+2016    ZYGMUNT  DRZAŻDŻYŃSKI

+2018    WANDA  RAGIN

              MARIA  DRZYMAŁA

+2019    WALDEMAR  OLBER - prowadzący klub rekreacji ruchowej i tenisa                                                     stołowego

+2020    GRAŻYNA DMYTERKO

+2021    JOANNA KOT - prowadząca klub "Sprawne ręce", przewodnicząca Komisji                                         Rewizyjnej, wolontariuszka