Władze RUTW

  ZARZĄD


  Ewa Chorzępa - Prezes Zarządu

  Mirosława Potkowska - Wiceprezes

  Katarzyna Chromicz - Wiceprezes

  Maria Maćkowiak - Sekretarz

  Mirosława Rydzoń - Skarbnik

  Monika Szymańska - Członek Zarządu

  Miłosława Jędrkowiak - Członek Zarządu

  Danuta Wojciechowska - Członek Zarządu

  Lucyna Stelmaszyk - Członek Zarządu

  Małgorzata Przeniczna - Członek Zarządu

  Dorota Mosiek - Członek Zarządu


  KOMISJA REWIZYJNA


  Aleksandra Rado - Przewodniczący

  Henryka Kałużna - Wiceprzewodnicząca

  Krystyna Szymkowiak - Sekretarz


  SĄD KOLEŻEŃSKI


  Stanisław Kobusiński - Przewodniczący

  Bożena Bela - Sekretarz

  Zdzisław Ziarczyk - Członek


  Danuta Wojciechowska - Kronikarz RUTW

  Ewa Kaczan-Żyto - Księgowy Stowarzyszenia

   

  © 2019 Rawicki Uniwersytet Trzeciego Wieku.