Rawicki Uniwersytet Trzeciego Wieku
RAWICKI UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU
RAWICKI UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU
Rawicki Uniwersytet Trzeciego Wieku - kopiuj
RAWICKI UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU
RAWICKI UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU

15 LAT RUTW - uroczystość odbyła się 16.02.2023r.


RALACJA na portalu "rawicz.24.pl"

TREŚĆ WYSTĄPIENIA PANI PREZES EWY CHORZĘPY

BIULETYN nr 3 "15 LAT RUTW"

PREZENTACJA PANA STANISŁAWA KOBYSIŃSKIEGO

GALERIA ZDJĘĆ10 LAT RUTW - BIULETYN

10 LAT RUTW - PREZENTACJA


 


POCZĄTEK


Pierwsze spotkanie informacyjne dotyczące utworzenia w naszym regionie uniwersytetu trzeciego wieku odbyło

się z inicjatywy Grzegorza Kubika w dniu 18 czerwca 2007r. w budynku Starostwa Powiatowego w Rawiczu.

Podczas spotkania, w którym uczestniczyło około 30 osób, wyłoniono 7-osobową grupę inicjatywną w składzie:

Maria Gutowska, Maria Kaczmarek, Bogdana Niemierko, Grzegorz Kubik, Wincenty Figielek, Ryszard Szpetko, Kazimierz Wróblewski.

Członkowie grupy inicjatywnej przeprowadzili szereg spotkań z władzami samorządowymi i przedstawicielami wielkopolskich UTW. Władze samorządowe Powiatu Rawickiego oraz Miasta i Gminy Rawicz wyraziły poparcie dla inicjatywy powołania UTW w Rawiczu, a Zarządy UTW w Poznaniu i Międzychodzie podzieliły się swymi doświadczeniami i przekazały wiele rad i wskazówek dotyczących funkcjonowania uniwersytetów.

Kilkumiesięczny okres przygotowań, spotkań i konsultacji zaowocował zorganizowaniem w dniu 18 października 2007r. w auli I LO w Rawiczu spotkania informacyjno – organizacyjnego dla mieszkańców Rawicza i okolicy.

Na spotkaniu omówiono wyniki ankiety skierowanej do osób zainteresowanych uczestnictwem w UTW, przedstawiono formy zajęć uniwersyteckich, rozdano deklaracje członkowskie, powołano Członków Założycieli. W dniu 15 listopada 2007r. na zebraniu Członków Założycieli uchwalono Statut RUTW.

Prof. dr hab. Piotr Nowak z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu wyraził zgodę na objęcie patronatu naukowego nad RUTW.

Wszyscy mieszkańcy ziemi rawickiej, którzy złożyli deklaracje zostali przez grupę inicjatywną imiennie zaproszeni na I Ogólne Zgromadzenie Członków do sali kina „Promień” w Sierakowie w dniu 29 listopada 2007r.

W trakcie Zgromadzenia zatwierdzono Statut RUTW, podjęto uchwałę w sprawie wysokości składki członkowskiej i dokonano wyboru władz Stowarzyszenia w składzie następującym:

  • Zarząd: Wincenty Figielek – prezes, Maria Gutowska – wiceprezes ds. organizacyjnych, Grzegorz Kubik – wiceprezes ds. współpracy regionalnej, Alicja Kaczmarek – sekretarz, Mirosława Rydzoń – skarbnik, Bogdana Niemierko – członek Zarządu Przewodnicząca Rady Programowej, Maria Kaczmarek – członek Zarządu ds. rekreacji ruchowej, Jerzy Chrobot – członek Zarządu ds. informacji i kontaktów ze słuchaczami, Katarzyna Chromicz – członek Zarządu ds. sekcji tematycznych i klubów zainteresowań,
  • Komisja Rewizyjna: Wiesław Mazurek – przewodniczący, Ryszard Szpetko – zastępca przewodniczącego , Renata Jedlińska - sekretarz,
  • Sąd Koleżeński: Maria Maćkowiak - przewodnicząca, Stanisław Kobusiński – sekretarz, Krystyna Jaróżek –członek.

W okresie od 07.01. do 11.01.2008r. członkowie RUTW wpłacali składkę członkowską oraz dokonywali wyboru zajęć w sekcjach tematycznych i zajęć rekreacyjno - ruchowych.

Ustalono datę inauguracji działalności RUTW na dzień 07 lutego 2008r. i podjęto prace przygotowawcze do uroczystości inauguracyjnej.

JSN Epic 2 is designed by JoomlaShine.com | powered by JSN Sun Framework