RADA PROGRAMOWA

  HONOROWI CZŁONKOWIE RUTW

  prof. dr hab. Piotr Nowak – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, opiekun naukowy RUTW

  prof. dr hab. inż. Stanisław Legutko – Politechnika Poznańska, opiekun naukowy RUTW

  Grzegorz Kubik – Burmistrz Gminy Rawicz

  Wincenty Figielek – prezes RUTW w latach 2007-2016


  oraz

  Adam Sperzyński – Starosta Powiatu Rawickiego

  dr Romuald Krzyżosiak – Burmistrz Jutrosina

  Władysława Czajkowska – dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

  Adriana Miara – dyrektor Muzeum Ziemi Rawickiej

  Adrianna Kaczmarek – dyrektor Rawickiej Biblioteki Publicznej

  Dariusz Taraszkiewicz – dyrektor Domu Kultury w Rawiczu

  Ewa Kaźmieruk – wiceprezes Zarządu Szpitala Powiatowego w Rawiczu

  Urszula Maćkowiak – dyrektor Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Rawiczu

  Łucja Dera – dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego w Rawiczu

  dr Piotr Mosiek – dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych w Rawiczu

  Andrzej Szyszko – dyrektor Szkoły Podstawowej w Sierakowie

  Maciej Szymkowiak – dyrektor OSIR w Rawiczu

  Joanna Miśkowiak – redaktor gazety „Życie Rawicza”

  przedstawiciel Komendy Powiatowej Policji w Rawiczu

  Bogdana Niemierko – prezes RUTW w latach 2016-2018

  Ewa Chorzępa – prezes RUTW

  Mirosława Potkowska – wiceprezes RUTW

  Katarzyna Chromicz – wiceprezes RUTW

  © 2019 Rawicki Uniwersytet Trzeciego Wieku.