Rawicki Uniwersytet Trzeciego Wieku
RAWICKI UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU
RAWICKI UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU
Rawicki Uniwersytet Trzeciego Wieku - kopiuj
RAWICKI UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU
RAWICKI UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU

GRATULUJEMY!Na uroczystej Gali III Konkursu „Viva Wielkopolski Senior – edycja 2019”, która odbyła się w październiku w Poznaniu, za aktywną działalność na rzecz osób starszych województwa wielkopolskiego wyróżniona została Pani Krystyna Janiszewska, studentka RUTW, działająca w grupie wolontariackiej przy Punkcie Wsparcia Seniorów Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rawiczu.Celem wojewódzkiego konkursu jest nagradzanie i wyróżnianie ponadprzeciętnych postaw seniorów oraz promowanie realizowanych przez nich inicjatyw na rzecz lokalnych społeczności. 
Za otrzymaną nagrodę pieniężną laureatka z Rawicza zakupiła nowy telewizor i dnia 20 listopada 2019 roku przekazała go dla pacjentów przebywających w rawickim Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym.
Dziękujemy.WOLONTARIAT RUTW


W 2015 roku RUTW zawarło porozumienie o współpracy z Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej. Od tej pory grupa słuchaczy RUTW wspiera swą pracą działania Centrum Wolontariatu, Punktu Wsparcia Seniorów.

Wspominamy Nasze uczestnictwo w projektach: „Mistrzowie Wolontariatu”, „Pomaganie napędza mnie”, „Wolontariusze  na medal”, „Szlachetna Paczka”, „Seniorzy Seniorom”, „Uśmiechnij się”, „Promień nadziei”, inne. 

Dziękujemy bardzo naszym studentom za dotychczasowe, bezinteresowne oddanie czasu i serca potrzebującym, osobom starszym, chorym, dzieciom.


KLUB  WOLONTARIACKI


Dnia 22 października odbyło się spotkanie członków RUTW, którzy zadeklarowali działalność wolontarystyczną.

W spotkaniu wzięła udział Pani Kinga Klemczak reprezentująca Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Punkt Wsparcia Seniorów w Rawiczu.

WOLONTARIUSZE  RUTW  SĄ  PRAWDZIWYM  BOGACTWEM ... Tak podsumowała  współpracę z grupą aktywnych działaczy. Określiła program działania na najbliższy okres.

Koordynatorem  pracy wolontarystycznej został  pan WOJCIECH KURKIEWICZ.


Chcesz rozpocząć pracę wolontarystyczną zgłoś się do koordynatora lub biura RUTW.


WOLONTARIUSZE RUTW w akcji


PRZEKAZANIE DARU OD RUTW DLA ODDZIAŁU DZIECIĘCEGO


WOLONTARIUSZKI W ZOL-u


WALENTYNKOWE SPOTKANIE Z DZIEĆMI


SENIORZY - SENIOROM


MISTRZOWIE WOLONTARIATU