adres e-mail: rutw@o2.pl


Breadcrumbs


Gościmy

Odwiedza nas 60 gości oraz 0 użytkowników.


Dnia 22 lutego 2018r.  biuro  nieczynne.

Komunikat z biura.

 

Przypominamy, że ostateczny termin wpłat (70,-zl) za kolejny semestr upływa z dniem 22 lutego 2018r.

Niewniesienie opłaty  uniemożliwia udział w zajęciach  w drugim semestrze, który rozpoczyna się 26 lutego 2018r. (poniedziałek).

 

                                                                                                                      Zarząd

 

Klub DKF
Dnia 22 lutego 2018r. o godz. 16,00 w sali nr 10 I LO odbędzie się spotkanie Klubu DKF. Serdecznie zapraszamy.

Zajęcia sekcji historii i tradycji regionu rawickiego odbędą się:

-    1 marca 2018r. i   22 marca 2018r.
-    5 kwietnia 2018r.  i  12 kwietnia 2018r.

-  10 maja 2018r. i  17 maja 2018r.

UCHWAŁA Nr 1/2018 ZARZĄDU RUTW

w sprawie zwołania Ogólnego Zgromadzenia Członków

 

Na podstawie § 27 i  § 32 p.3   Statutu Zarząd RUTW zwołuje Ogólne Zgromadzenie Członków w dniu 15 marca 2018r. o godz. 16,50 w sali konferencyjnej  Szkoły Podstawowej Nr 6 w Rawiczu (dawne Gimnazjum w Sierakowie).

Porządek obrad Ogólnego Zgromadzenia Członków:

  1/ Otwarcie Ogólnego Zgromadzenia Członków
  2/ Wybór przewodniczącego Zgromadzenia, protokolanta , Komisji

      Skrutacyjnej oraz  Komisji Uchwał i Wniosków         
  3/ Stwierdzenie prawidłowości zwołania Ogólnego  Zgromadzenia i zdolności

      do podejmowania uchwał
  4/ Przyjęcie porządku obrad
  5/ Przedstawienie sprawozdań :
      - finansowego za rok 2017
      - merytorycznego za rok 2017
      - Komisji Rewizyjnej
     - Sądu Koleżeńskiego

  6/ Dyskusja nad przedstawionymi sprawozdaniami

  7/ Podjęcie uchwał ws. zatwierdzenia sprawozdań:
      finansowego, merytorycznego, Komisji Rewizyjnej i Sadu Koleżeńskiego

  8/ Podjęcie uchwały ws. rozliczenia wyniku finansowego za  rok 2017

  9/ Podjęcie uchwały ws. zatwierdzenia planu działalności  RUTW  na rok 2018

10/ Pojęcie uchwały ws. zatwierdzenia preliminarza na rok  2018

11/ Wolne głosy i wnioski

12/ Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków

13/ Zamknięcie obrad