RADA SŁUCHACZY

  SAMORZĄD SŁUCHACZY


  HALINA GIZIŃSKA - przewodnicząca

  TERESA MIKOŁAJCZAK - v-ce przewodnicząca

  HALINA MURKOWSKA - sekretarz


  PRZEDSTAWICIELE SEKCJI:

  I. SEKCJA JĘZYKA ANGIELSKIEGO: grupa początkująca - Teresa Kazubska; grupa zaawansowana - Halina Gizińska

  II.SEKCJA ZDROWIA: Eugenia Pieprzyk

  III. SEKCJA HISTORII I TRADYCJI REGIONU: Urszula Karpińska

  IV. SEKCJA MALARSKA: Joanna Kot

  V. SEKCJA MULTIMEDIALNA: Felicja Klimczak

  VI. SEKCJE RUCHOWE:

  SEKCJA REHABILITACJI - grupa 1 (O.K) - Henryk Krawczyk; grupa 2 (I.S) - ;

  grupa 3 (O.K.) - Irena Mrugalskagrupa 4 (B.K) - Jolanta Tomaszewska

  REHABILITACJA TAŃCEM -  

  JOGA - grupa 1 - Teresa Mikołajczakgrupa 2 - Wanda Chuda

  FITNESS - grupa 1 (pon) - Krystyna Przybylskagrupa 2 (śr.) - Teresa Matysiakgrupa 3 (pn.) - Halina Murkowska

  PŁYWANIE - grupa 1 i 2 - Anna Rachelska

  REKREACJA MĘSKA - Stanisław Walkowiak  ZASADY POWOŁANIA I ZADANIA SAMORZĄDU SŁUCHACZY RUTW

  1. Każda sekcja wybiera swojego przedstawiciela – starostę grupy.

  2. Starostowie grup tworzą Samorząd, który wyłoni spośród siebie przewodniczącego, v-ce przewodniczącego, sekretarza.

  3. Samorząd działa kolegialnie, a w jego imieniu wypowiada się powołany przez starostów przewodniczący.

  4. Kadencja Samorządu trwa 1 rok akademicki.

  5. Samorząd spotyka się na zebraniach w zależności od potrzeb.

  W posiedzeniach Samorządu bierze udział Prezes Zarządu lub wyznaczony przez Prezesa członek Zarządu.

  5. Posiedzenia Samorządu są protokołowane.

  6. Przewodniczący Samorządu Słuchaczy bierze udział w posiedzeniach Zarządu RUTW.

  7. Rada Słuchaczy pełni funkcje doradcze wobec Zarządu. Do zakresu działania Samorządu Słuchaczy należy między innymi:

  - współdziałanie w ustalaniu harmonogramu zajęć

  - prezentowanie wniosków i opinii słuchaczy oraz przedstawienie ich Zarządowi

  - współdecydowanie w sprawach istotnych w działalności RUTW (np. wysokość składek, ubezpieczenie słuchaczy)

  - współdziałanie z Zarządem w zakresie organizowania działalności kulturalnej, sportowej, a także przy organizacji imprez okolicznościowych.


   

  © 2019 Rawicki Uniwersytet Trzeciego Wieku.