25 czerwca 2019r.

  PODSUMOWANIE  ROKU AKADEMICKIEGO 2018/2019
   

  Dnia 25 czerwca 2019 roku odbyło się spotkanie Zarządu RUTW z honorowymi członkami RUTW prof. dr hab. inż. Stanisławem Legutko i długoletnim prezesem Wincentym Figielkiem, władzami  samorządowymi: Starostą Powiatu Rawickiego Adamem Sperzyńskim, Burmistrzem Gminy Rawicz Grzegorzem Kubikiem oraz Burmistrzem Gminy Jutrosin  - dr Romualdem Krzyżosiakiem. Wzięli w nim udział przedstawiciele instytucji współpracujących: Władysława Czajkowska - Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Adriana Miara -  Dyrektor Muzeum Ziemi Rawickiej oraz Łucja Dera - Dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego, a także wykładowcy prowadzący zajęcia w sekcjach i klubach.
   

        W czasie spotkania każdy uczestnik miał możliwość wypowiedzi na temat działań wspomagających aktywizację seniorów rawickich i jutrosińskich, urozmaicenia zajęć w sekcjach i klubach. Reaktywowano organ doradczy Zarządu RUTW - Radę Programową. Ponadto określono zasady współpracy z samorządem lokalnym oraz z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Rawiczu, który wspiera organizację wolontariatu seniorów. 
   

  Zarząd Rawickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku serdecznie dziękuje wszystkim przyjaciołom naszego Uniwersytetu za dotychczasową współpracę, za pomoc w organizacji zajęć, wykładów, spotkań integracyjnych, wycieczek i wszelkich innych działań, których celem jest aktywizacja seniorów, przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, a tym samym poprawa jakości ich życia. Podejmowane wspólnie inicjatywy dodają seniorom energii, budzą radość i wywołują uśmiech na ich twarzach. Dziękujemy!

   

  Galeria zdjęć.

  © 2019 Rawicki Uniwersytet Trzeciego Wieku.