RAWICKI UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU
RAWICKI UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU
RAWICKI UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU
RAWICKI UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU
Slider

Dnia  24 września 2020 roku odbyło się Ogólne Zgromadzenia Członków Rawickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, na którym podsumowano działalność stowarzyszenia w roku 2019.

  • Zatwierdzono sprawozdania merytoryczne i finansowe, sprawozdania z działalności kontrolnych Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego.
  • W związku z trudnościami związanymi z podjęciem pełnej działalności, przyjęto nieco okrojony plan działania i preliminarz na rok 2020.
  • W grono Zarządu przyjęto, po rezygnacji członka oddziału zamiejscowego w Jutrosinie pani Miłosławy Jędrkowiak, pana Kazimierza Chudego.

Informujemy, że

Ogólne Zgromadzenie nadało godność HONOROWEGO CZŁONKA

Rawickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku pani Bogdanie Niemierko.


GALERIA ZDJĘĆ


 

Do góry