KRS – 00 00 29 64 81  Nr konta: 26 8669 0001 2002 0021 3758 0001   tel: 782-073-954   e-mail: rutw@o2.pl


Ścieżka powrotu

Strona główna

Statystyka

Naszą witrynę przegląda teraz 28 gości 

Zdjęcie losowe


biuro

Dnia 22 października 2014r. biuro czynne do godz. 12.00

Dnia 23 października 2014r. biuro nieczynne. Wyjazd służbowy.

 

 
25 października 2014r.

Dnia 25 października 2014r. o godz. 18.30 w Kościele Parafialnym Chrystusa Króla i Zwiastowanie Najśw. Marii Panny w Rawiczu odbedzie się Msza Św. w intencji Rawickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

                                                                                                                                                ZAPRASZAMY

 
Wycieczka Golejewko,Pakosław

Sekcja historii i tradycji regionu zaprasza na wycieczkę Golejewko, Pakosław  "Śladami rodziny Czarneckich" (kościoły, pałace i skadnina koni), która odbędzie się 6 listopada 2014r. od godz. 13.00 do 18.00.  Koszt wycieczki 10,- zł - zapisy i wpłaty w biurze do końca października 2014r.

                                                                                                   ZAPRASZAMY

 

 
plan zajęć

Plan zajęć sekcji tematycznych

PONIEDZIAŁEK

15.30 - Rekreacja ruchowa (gr. męska, sala sportowa ILO)

16.00 - Komputery gr. 2 średniozaawansowana (I LO sala nr 6)

17.00 - Zdrowie psychiczne (I LO Aula)

16,30 - Sekcja Malarska

16.45 - Rekreacja ruchowa (P. Chorzępa, FITNES-bunkier)

WTOREK (sala sportowa I LO)

18.00 - Rehabilitacja ruchowa gr 1 (P .Goździk)

18,45 - Rehabilitacja ruchowa gr 2 (P. Turkiewicz)

ŚRODA

16.00 - Komputery gr.1 początkująca (I LO sala nr 6)

16,00 - Język angielski gr. 1 początkująca (I LO sala nr 5)

17,30 - Język angielski gr. 2 zaawansowana (I LO sala nr 5)

16.30 - Język niemiecki (I LO sala nr 2)

16,15 - Rekreacja ruchowa (FITNES-bunkier)

CZWARTEK

16.00 - Sekcja Historii i tradycji regionu (I LO sala nr 5, co drugi tydzień)

16.00 - Sekcja Literatury, Filmu i Sztuki (I LO sala nr 10 - ostatni czwartek m-ca)

PIĄTEK

16.45 -Rekreacja ruchowa (P.Chorzępa - FITNES - bunkier)

SOBOTA

9.00 - Zajęcia na pływalni (P.Kononowicz)

Dni wolne od zajęć : 10 i 11 listopada 2014r. 

Przerwa świąteczna : 22.12.2014r.  -  06.01.2015r.

Ferie zimowe : 16.02 - 28.02.2015r.

 
Witamy na naszej stronie

Serdecznie witamy na stronie internetowej Rawickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. RUTW jest dobrowolnym i samorządnym stowarzyszeniem osób starszych, działa na podstawie własnego statutu, jest organizacją pożytku publicznego wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 000296481. Stowarzyszenie stwarza swoim członkom możliwość aktywnego i sensownego spędzania czasu wolnego, rozwijania sprawności intelektualnej i fizycznej, pogłębiania i aktualizowania wiedzy, realizowania pasji i zainteresowań, nawiązywania i umacniana więzi przyjacielskich i towarzyskich. Wszystkimi pracami Stowarzyszenia kieruje Zarząd wybierany przez Ogólne Zgromadzenie Członków. Przyjęcie w poczet członków RUTW następuje na mocy uchwały Zarządu po uprzednim złożeniu przez kandydata pisemnej deklaracji i opłaceniu składki członkowskiej.

 

Podstawowymi formami zajęć uniwersyteckich są:

  • wykłady plenarne o zróżnicowanej tematyce, wygłaszane przez wybitnych specjalistów, głównie pracowników naukowych wyższych uczelni,
  • zajęcia w sekcjach tematycznych służące usprawnianiu intelektualnemu, doskonaleniu wiedzy i umiejętności, rozbudzaniu nowych zainteresowań,
  • zajęcia rekreacyjno – ruchowe (na sali gimnastycznej i na pływalni) podtrzymujące i rozwijające sprawność fizyczną słuchaczy,
  • spotkania w klubach zainteresowań takich jak np.: klub multimedialny, klub globtroterów, klub sprawne ręce, klub j. francuskiego,
  • wycieczki krajoznawcze i turystyczne umożliwiające poznanie piękna ziemi ojczystej i innych krajów,
  • spotkania integracyjno – towarzyskie służące wzajemnemu poznawaniu i nawiązywaniu przyjaźni.


Działalność Stowarzyszenia finansowana jest ze składek wnoszonych przez słuchaczy oraz z pomocy pieniężnej i rzeczowej świadczonej przez członków wspierających, a także innych sponsorów. Korzystamy z sal wykładowych, seminaryjnych, komputerowych, gimnastycznych, biurowych i pływalni użyczonych przez: I Liceum Ogólnokształcące w Rawiczu, Dom Kultury w Rawiczu, Ośrodek Sportu i Rekreacji w Rawiczu, Centrum Rehabilitacji i Odnowy Biologicznej ”Maggim” w Rawiczu, Zespół Szkół Zawodowych w Rawiczu.

Wielką pomoc w tworzeniu i realizacji oferty programowej uzyskujemy od naukowców wywodzących się z Ziemi Rawickiej: pana prof. dr. hab. Piotra Nowaka (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza) - opiekuna RUTW oraz pana prof. dr. hab. inż. Stanisława Legutko (Politechnika Poznańska).