KRS – 00 00 29 64 81  Nr konta: 26 8669 0001 2002 0021 3758 0001   tel: 782-073-954   e-mail: rutw@o2.pl


Ścieżka powrotu

Strona główna

Statystyka

Naszą witrynę przegląda teraz 18 gości 

Zdjęcie losowe


Klub DKF

Dnia 23 lutego 2017r. o godz. 16.00 odbędą się zajęcia klubu DKF.

 
Zaproszenie

Zaproszenie

Dyrektor Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Rawiczu serdecznie zaprasza słuchaczy na konferencję "Międzypokoleniowa Transmisja Wiedzy i Wartości", która odbędzie się w dniu 15 marca 2017r. o godz. 10,00 w sali kina "Promień" w Sierakowie.

HARMONOGRAM  KONFERENCJI

-  10.00  -  10.15 Powitanie gości

                    mgr Urszula Mackowiak - dyrektor Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego

-  10.15  -  10.45 Senior - relikt przeszłości czy partner?, Bariery dla aktywizacji seniora i inkluzji społecznej: idea deinstytucjonalizacji.

                   dr nauk medycznych Jolanta Twardowska - Rajewska

-  10.45  -  11.10 Młodość - Starość w relacjach pokoleń .

                    mgr Teresa Wawro  - psycholog

-  11.10  -  11.35 Organizacje pozarzadowe i ich doświadczenia w pracy na rzecz osób starszych - Uniwersytet Trzeciego Wieku

                   mgr Bogdana Niemierko   - psycholog prezes UTW

-  11.35  -  12.35  Przerwa kawowa

- 12.15  -  12.35 Kompetencje kluczowe w pracy z osobami straszymi. Przeciwdziałanie wykluczeniu ze zwględu na wiek.

                   mgr Marcin Ciesla - psycholog

- 12.35  -  12.50 Praktyczne aspekty wymiany doświadczeń międzypokoleniowych w oparciu o działalność Ośrodka Pomocy Społecznej w Rawiczu

                   mgr Władysława Czajkowska - dyrektor MGOPS w Rawiczu

- 12.50  -  13.10 Kształcenie kadr do pracy z seniorami.

                  mgr Beata Wojciechowska wykładowca WSCKZiU w Rawiczu

- 13.10  -  13.30 Wystąpienie Młodzieżowego Chóru "Kameleon" pod batutą Pani Jowity Augustyniak

- 13.30  -  13.45 Rozstrzygnięcie kokursu fotograficznego pn "Mosty międzypokoleniowe w obiektywie"

-  13.45               Zakończenie spotkania.

                            

 
Klub kulinarny

Z przyczyn niezależnych od UTW odwołuje się zajęcia kulubu kulinarnego. Następne zajęcia klubu podamy w późniejszym terminie.

Za zmianę przepraszamy.

 
Rozliczanie PIT-ów

Jak co roku proponujemy naszym słuchaczom pomoc przy wypełnianiu PIT-ów za 2016r.. Będziemy czekać na Państwa w biurze UTW w dniach :

- 21 lutego 2017r. w godz. od 12,00  do  14,00

- 22 lutego 2017r. w godz. od 16,00  do  18,00

 
Przekaż 1% podatku

Przyjaciół, Sympatyków i Członków RUTW serdecznie prosimy o przekazywanie
1 % podatku dochodowego za rok 2016

na rzecz Rawickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku

nr  KRS: 0000296481

Zarząd  RUTW

 

 
Biuro czynne

 Biuro RUTW czynne:

 

 

poniedziałek od godz. 10.00 do godz. 12.00
wtorek od godz. 10.00 do godz. 12.00
środa od godz. 10.00 do godz. 12.00
czwartek

od godz. 14.00

do godz. 16.00
     

 

 
Witamy na naszej stronie

Serdecznie witamy na stronie internetowej Rawickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. RUTW jest dobrowolnym i samorządnym stowarzyszeniem osób starszych, działa na podstawie własnego statutu, jest organizacją pożytku publicznego wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 000296481. Stowarzyszenie stwarza swoim członkom możliwość aktywnego i sensownego spędzania czasu wolnego, rozwijania sprawności intelektualnej i fizycznej, pogłębiania i aktualizowania wiedzy, realizowania pasji i zainteresowań, nawiązywania i umacniana więzi przyjacielskich i towarzyskich. Wszystkimi pracami Stowarzyszenia kieruje Zarząd wybierany przez Ogólne Zgromadzenie Członków. Przyjęcie w poczet członków RUTW następuje na mocy uchwały Zarządu po uprzednim złożeniu przez kandydata pisemnej deklaracji i opłaceniu składki członkowskiej.

 

Podstawowymi formami zajęć uniwersyteckich są:

  • wykłady plenarne o zróżnicowanej tematyce, wygłaszane przez wybitnych specjalistów, głównie pracowników naukowych wyższych uczelni,
  • zajęcia w sekcjach tematycznych służące usprawnianiu intelektualnemu, doskonaleniu wiedzy i umiejętności, rozbudzaniu nowych zainteresowań,
  • zajęcia rekreacyjno – ruchowe (na sali gimnastycznej i na pływalni) podtrzymujące i rozwijające sprawność fizyczną słuchaczy,
  • spotkania w klubach zainteresowań takich jak np.: klub multimedialny, klub globtroterów, klub sprawne ręce, klub j. francuskiego,
  • wycieczki krajoznawcze i turystyczne umożliwiające poznanie piękna ziemi ojczystej i innych krajów,
  • spotkania integracyjno – towarzyskie służące wzajemnemu poznawaniu i nawiązywaniu przyjaźni.


Działalność Stowarzyszenia finansowana jest ze składek wnoszonych przez słuchaczy oraz z pomocy pieniężnej i rzeczowej świadczonej przez członków wspierających, a także innych sponsorów. Korzystamy z sal wykładowych, seminaryjnych, komputerowych, gimnastycznych, biurowych i pływalni użyczonych przez: I Liceum Ogólnokształcące w Rawiczu, Dom Kultury w Rawiczu, Ośrodek Sportu i Rekreacji w Rawiczu, Centrum Rehabilitacji i Odnowy Biologicznej ”Maggim” w Rawiczu, Zespół Szkół Zawodowych w Rawiczu.

Wielką pomoc w tworzeniu i realizacji oferty programowej uzyskujemy od naukowców wywodzących się z Ziemi Rawickiej: pana prof. dr. hab. Piotra Nowaka (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza) - opiekuna RUTW oraz pana prof. dr. hab. inż. Stanisława Legutko (Politechnika Poznańska).