KRS – 00 00 29 64 81  Nr konta: 26 8669 0001 2002 0021 3758 0001   tel: 782-073-954   e-mail: rutw@o2.pl


Ścieżka powrotu

Strona główna

Statystyka

Naszą witrynę przegląda teraz 3 gości 

Zdjęcie losowe


biuro

Dnia 22 października 2014r. biuro czynne do godz. 12.00

Dnia 23 października 2014r. biuro nieczynne. Wyjazd służbowy.

 

 
25 października 2014r.

Dnia 25 października 2014r. o godz. 18.30 w Kościele Parafialnym Chrystusa Króla i Zwiastowanie Najśw. Marii Panny w Rawiczu odbedzie się Msza Św. w intencji Rawickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

                                                                                                                                                ZAPRASZAMY

 
Wycieczka Golejewko,Pakosław

Sekcja historii i tradycji regionu zaprasza na wycieczkę Golejewko, Pakosław  "Śladami rodziny Czarneckich" (kościoły, pałace i skadnina koni), która odbędzie się 6 listopada 2014r. od godz. 13.00 do 18.00.  Koszt wycieczki 10,- zł - zapisy i wpłaty w biurze do końca października 2014r.

                                                                                                   ZAPRASZAMY

 

 
plan zajęć

Plan zajęć sekcji tematycznych

PONIEDZIAŁEK

15.30 - Rekreacja ruchowa (gr. męska, sala sportowa ILO)

16.00 - Komputery gr. 2 średniozaawansowana (I LO sala nr 6)

17.00 - Zdrowie psychiczne (I LO Aula)

16,30 - Sekcja Malarska

16.45 - Rekreacja ruchowa (P. Chorzępa, FITNES-bunkier)

WTOREK (sala sportowa I LO)

18.00 - Rehabilitacja ruchowa gr 1 (P .Goździk)

18,45 - Rehabilitacja ruchowa gr 2 (P. Turkiewicz)

ŚRODA

16.00 - Komputery gr.1 początkująca (I LO sala nr 6)

16,00 - Język angielski gr. 1 początkująca (I LO sala nr 5)

17,30 - Język angielski gr. 2 zaawansowana (I LO sala nr 5)

16.30 - Język niemiecki (I LO sala nr 2)

16,15 - Rekreacja ruchowa (FITNES-bunkier)

CZWARTEK

16.00 - Sekcja Historii i tradycji regionu (I LO sala nr 5, co drugi tydzień)

16.00 - Sekcja Literatury, Filmu i Sztuki (I LO sala nr 10 - ostatni czwartek m-ca)

PIĄTEK

16.45 -Rekreacja ruchowa (P.Chorzępa - FITNES - bunkier)

SOBOTA

9.00 - Zajęcia na pływalni (P.Kononowicz)

Dni wolne od zajęć : 10 i 11 listopada 2014r. 

Przerwa świąteczna : 22.12.2014r.  -  06.01.2015r.

Ferie zimowe : 16.02 - 28.02.2015r.

 
Witamy na naszej stronie

Serdecznie witamy na stronie internetowej Rawickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. RUTW jest dobrowolnym i samorządnym stowarzyszeniem osób starszych, działa na podstawie własnego statutu, jest organizacją pożytku publicznego wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 000296481. Stowarzyszenie stwarza swoim członkom możliwość aktywnego i sensownego spędzania czasu wolnego, rozwijania sprawności intelektualnej i fizycznej, pogłębiania i aktualizowania wiedzy, realizowania pasji i zainteresowań, nawiązywania i umacniana więzi przyjacielskich i towarzyskich. Wszystkimi pracami Stowarzyszenia kieruje Zarząd wybierany przez Ogólne Zgromadzenie Członków. Przyjęcie w poczet członków RUTW następuje na mocy uchwały Zarządu po uprzednim złożeniu przez kandydata pisemnej deklaracji i opłaceniu składki członkowskiej.

 

Podstawowymi formami zajęć uniwersyteckich są:

  • wykłady plenarne o zróżnicowanej tematyce, wygłaszane przez wybitnych specjalistów, głównie pracowników naukowych wyższych uczelni,
  • zajęcia w sekcjach tematycznych służące usprawnianiu intelektualnemu, doskonaleniu wiedzy i umiejętności, rozbudzaniu nowych zainteresowań,
  • zajęcia rekreacyjno – ruchowe (na sali gimnastycznej i na pływalni) podtrzymujące i rozwijające sprawność fizyczną słuchaczy,
  • spotkania w klubach zainteresowań takich jak np.: klub multimedialny, klub globtroterów, klub sprawne ręce, klub j. francuskiego,
  • wycieczki krajoznawcze i turystyczne umożliwiające poznanie piękna ziemi ojczystej i innych krajów,
  • spotkania integracyjno – towarzyskie służące wzajemnemu poznawaniu i nawiązywaniu przyjaźni.


Działalność Stowarzyszenia finansowana jest ze składek wnoszonych przez słuchaczy oraz z pomocy pieniężnej i rzeczowej świadczonej przez członków wspierających, a także innych sponsorów. Korzystamy z sal wykładowych, seminaryjnych, komputerowych, gimnastycznych, biurowych i pływalni użyczonych przez: I Liceum Ogólnokształcące w Rawiczu, Dom Kultury w Rawiczu, Ośrodek Sportu i Rekreacji w Rawiczu, Centrum Rehabilitacji i Odnowy Biologicznej ”Maggim” w Rawiczu, Zespół Szkół Zawodowych w Rawiczu.

Wielką pomoc w tworzeniu i realizacji oferty programowej uzyskujemy od naukowców wywodzących się z Ziemi Rawickiej: pana prof. dr. hab. Piotra Nowaka (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza) - opiekuna RUTW oraz pana prof. dr. hab. inż. Stanisława Legutko (Politechnika Poznańska).