KRS – 00 00 29 64 81  Nr konta: 26 8669 0001 2002 0021 3758 0001   tel: 782-073-954   e-mail: rutw@o2.pl


Ścieżka powrotu

Strona główna

Statystyka

Naszą witrynę przegląda teraz 49 gości 

Zdjęcie losowe


Posiedzenie Zarządu

Dnia 1 września 2016r. o godz.15,15 odbędzie się posiedzenie Zarządu w sali konferencyjnej obok biura RUTW.

 
Wakacje

WSZYSTKIM  SŁUCHACZOM  RUTW  ŻYCZYMY  SŁONECZNYCH  I  PEŁNYCH  WRAŻEŃ  WAKACJI.

 
Komunikat

Uprzejmie informujemy, że w miesiącu lipcu i sierpniu biuro nieczynne.

 

Biuro czynne będzie od 1 września 2016r.

Zapisy i wpłaty na semestr odbędą sie od dnia 5 września do 9 września 2016r

Zgodnie z uchwałą nr 6/2016 Ogólnego Zgromadzenia Członków z dnia 17 marca 2016r. składka członkowska na semsetr 2016/2017 wynosi 70,00zł.

Przyjmowanie wpłat odbędzie się w dniach:

poniedziałek   5.09.2016r.  od  godz.  10,00  do  godz.  12,30

wtorek              6.09.2016r.  od godz.   10,00  do  godz.  12,30

środa               7.09.2016r.  od godz.   10,00  do  godz.  12,30

czwartek          8.09.2016r.  od godz.   14,00  do  godz.  16,00

piątek               9.09.2016r.  od godz.   10,00  do  godz.  12,30

Prosimy dostosować się do podanego terminu.

 
Witamy na naszej stronie

Serdecznie witamy na stronie internetowej Rawickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. RUTW jest dobrowolnym i samorządnym stowarzyszeniem osób starszych, działa na podstawie własnego statutu, jest organizacją pożytku publicznego wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 000296481. Stowarzyszenie stwarza swoim członkom możliwość aktywnego i sensownego spędzania czasu wolnego, rozwijania sprawności intelektualnej i fizycznej, pogłębiania i aktualizowania wiedzy, realizowania pasji i zainteresowań, nawiązywania i umacniana więzi przyjacielskich i towarzyskich. Wszystkimi pracami Stowarzyszenia kieruje Zarząd wybierany przez Ogólne Zgromadzenie Członków. Przyjęcie w poczet członków RUTW następuje na mocy uchwały Zarządu po uprzednim złożeniu przez kandydata pisemnej deklaracji i opłaceniu składki członkowskiej.

 

Podstawowymi formami zajęć uniwersyteckich są:

  • wykłady plenarne o zróżnicowanej tematyce, wygłaszane przez wybitnych specjalistów, głównie pracowników naukowych wyższych uczelni,
  • zajęcia w sekcjach tematycznych służące usprawnianiu intelektualnemu, doskonaleniu wiedzy i umiejętności, rozbudzaniu nowych zainteresowań,
  • zajęcia rekreacyjno – ruchowe (na sali gimnastycznej i na pływalni) podtrzymujące i rozwijające sprawność fizyczną słuchaczy,
  • spotkania w klubach zainteresowań takich jak np.: klub multimedialny, klub globtroterów, klub sprawne ręce, klub j. francuskiego,
  • wycieczki krajoznawcze i turystyczne umożliwiające poznanie piękna ziemi ojczystej i innych krajów,
  • spotkania integracyjno – towarzyskie służące wzajemnemu poznawaniu i nawiązywaniu przyjaźni.


Działalność Stowarzyszenia finansowana jest ze składek wnoszonych przez słuchaczy oraz z pomocy pieniężnej i rzeczowej świadczonej przez członków wspierających, a także innych sponsorów. Korzystamy z sal wykładowych, seminaryjnych, komputerowych, gimnastycznych, biurowych i pływalni użyczonych przez: I Liceum Ogólnokształcące w Rawiczu, Dom Kultury w Rawiczu, Ośrodek Sportu i Rekreacji w Rawiczu, Centrum Rehabilitacji i Odnowy Biologicznej ”Maggim” w Rawiczu, Zespół Szkół Zawodowych w Rawiczu.

Wielką pomoc w tworzeniu i realizacji oferty programowej uzyskujemy od naukowców wywodzących się z Ziemi Rawickiej: pana prof. dr. hab. Piotra Nowaka (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza) - opiekuna RUTW oraz pana prof. dr. hab. inż. Stanisława Legutko (Politechnika Poznańska).