AKTYWNOŚĆ RUTW W LUTYM 2023 ROKU


1. Słuchaczki sekcji malarskiej dla dzieci w czasie ferii

W ramach współpracy z Domem Kultury w Rawiczu Studentki RUTW - Maria Maćkowiak i Danuta Sobczak prowadziły w dniu 1 lutego integracyjne warsztaty twórcze dla dzieci. Na koniec zajęć wylosowano troje uczestników, którzy otrzymali w prezencie prace artystyczne Marii M. – „Kamienne obrazy”.

GALERIA ZDJĘĆ


2. „Attendorn przedstawia się” – wystawa w muzeum

Dnia 3 lutego grupa Słuchaczy wzięła udział w wernisażu wystawy „Attendorn przedstawia się” w Muzeum Ziemi Rawickiej. Wystawa ilustruje 800-letnią historię naszego miasta partnerskiego w Westfalii. Podczas spotkania przedstawiciel burmistrza Attendorn rozmawiał z nami o możliwości nawiązania kontaktu i współpracy z miejscową Akademią Seniorów, która jest odpowiednikiem RUTW.

GALERIA ZDJĘĆ


3. XV-lecie RUTW

Dnia 16 lutego w rawickim Domu Kultury odbyła się uroczystość upamiętniająca piętnastą rocznicę powstania i inauguracji pierwszego roku akademickiego w Rawickim Uniwersytecie Trzeciego Wieku. Obszerna relacja z wydarzenia została opublikowana na naszej stronie internetowej oraz w lokalnych mediach.

relacja Pani Marty Hamielec_GAZETA RAWICKA_marzec 2023

relacja na stronie RUTW czytaj więcej ...


4. Klub wolontariatu w lutym

Członkinie klubu wolontariatu poprowadziły w lutym zajęcia edukacyjne dla uczniów oraz przedszkolaków. Podczas warsztatów kulinarnych młodzież pod czujnym okiem wolontariuszek i opiekunów przygotowywała różne zdrowe dania. Spotkanie było też okazją do rozmów oraz wspólnej zabawy.

Wolontariuszki w lutym także odwiedziły przedszkola. Oprócz tradycyjnego czytania bajek w tym miesiącu dodatkową atrakcją były występy Pani Hani Kunickiej. Zatańczyła ona stworzony przez siebie układ, a także wystąpiła w stroju miss, co wzbudziło duże zainteresowanie dzieci.

GALERIA ZDJĘĆ


 

GAUDEAMUS IGITUR W XV ROCZNICĘ INAUGURACJI PIERWSZEGO ROKU AKADEMICKIEGO W RAWICKIM UNIWERSYTECIE TRZECIEGO WIEKU


Dnia 16 lutego 2023 roku byliśmy świadkami wspaniałej uroczystości podsumowującej 15 lat naszej działalności. Reportaż na stronie internetowej "rawicz24" zawiera ścisłą relację z wydarzenia.

RELACJA na portalu "rawicz24.pl" czytaj więcej ... 

W sali widowiskowej rawickiego Domu Kultury zebrali się nie tylko sami studenci oraz ich wykładowcy, ale również władze samorządowe, przedstawiciele instytucji, szkół, organizacji i firm, z którymi Uniwersytet współpracuje od lat.

Historię Stowarzyszenia, a także cele i zadania, jakie stawia przed sobą Zarząd RUTW, przedstawiła Pani Prezes Ewa Chorzępa: czytaj więcej ...

Podczas uroczystości symbolicznymi medalami i listami gratulacyjnymi wyróżniono osoby, które studiują od samego początku, czyli od 15 lat. Do tego zaszczytnego grona należą: Czesława Adamiak, Gabriela Boryczka, Lucyna Budoj, Wanda Chuda, Maria Dubicka, Bożena Figielek, Maria Janowicz, Liliana Kajewska, Urszula Karpińska, Stanisław Kobusiński, Henryk Krawczyk, Jadwiga Kilik, Irena Kwiecińska, Krystyna Łabiak, Maria Maćkowiak, Urszula Matysiak, Bernadeta Musielak, Maria Nawrocka, Anna Nowak, Teresa Pacholczyk, Łucja Pawlak, Eugenia Pieprzyk, Mirosława Rydzoń, Halina Sucholińska, Monika Szymańska, Danuta Wojciechowska, Krystyna Wyrzykiewicz, Lucylia Wysocka, Zdzisław Ziarczyk, Grażyna Żyto.

Jubileuszowe statuetki wolontariatu i dyplomy ze słowami wdzięczności wręczono:

- aktywnym działaczom RUTW, pracującym w wolontariacie nieprzerwanie od początku istnienia Stowarzyszenia: Mirosława Rydzoń, Katarzyna Chromicz, Danuta Wojciechowska, Stanisław Kobusiński;

- wykładowcom, specjalistom, prowadzącym zajęcia w sekcjach i klubach, organizatorom spotkań, wyjazdów turystycznych, włączającym Seniorów do różnych projektów społecznych i edukacyjnych: mgr Marcin Cieśla, mgr Beata Wojciechowska reprezentująca wykładowców WSCKZiU, mgr Marta Hamielec, ponadto wyróżnienia otrzymały mgr Anna Noga i mgr Joanna Bukowska, które były nieobecne na gali z przyczyn zawodowych.

Za pomoc w tworzeniu RUTW, zaangażowanie w jego rozwój, wieloletnią współpracę, pełnienie funkcji opiekuna naukowego Profesor Piotr Nowak z Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu został wyróżniony, na wniosek władz Stowarzyszenia, honorową Statuetką Niedźwiedzia przyznawaną za wybitne zasługi dla Gminy Rawicz. Otrzymał ją z rąk Pana Marka Przybylskiego - Przewodniczącego Rady Miejskiej.

Zaproszonym gościom – reprezentującym samorząd gminny i powiatowy, placówki edukacyjne, służby mundurowe, lokalne instytucje kultury, firmy wspierające, stowarzyszenia senioralne – składamy serdeczne podziękowania na przekazane życzenia, obietnice i zapewnienia dalszego wsparcia i współpracy z RUTW, słowa uznania oraz sympatii.

W programie uroczystej gali jubileuszowej znalazły się także artystyczne niespodzianki: występ dwóch grup mażoretek z sekcji Domu Kultury, występ solistów reprezentujących poziom mistrzowski z Uczniowskiego Klubu ARTIS z Góry Śląskiej, pod opieką Pani Kamili Rzepiela-Drgas, koncert przebojów muzycznych z lat 80. w wykonaniu Pani Magdaleny Zamoroki, ponadto prezentacja multimedialna dokumentująca minione 5 lat działalności RUTW, przygotowana przez Pana Stanisława Kobusińskiego, pokaz fotografii, które „pozwoliły uchwycić i przeżyć raz jeszcze szczęśliwe chwile”, wystawa dorobku artystycznego Słuchaczy RUTW, prezentacja kronik RUTW z możliwością dokonania okolicznościowych wpisów. Dziękujemy wszystkim artystom za uświetnienie pięknymi występami naszej uroczystości.

PREZENTACJA PANA STANISŁAWA KOBUSIŃSKIEGO czytaj więcej ... 

Każdy uczestnik gali jubileuszowej otrzymał biuletyn nr 3 „RUTW 15 lat”, w którym zawarto zbiór fotografii jako „portret” Uniwersytetu.

BIULETYN nr 3 czytaj więcej ...


Szczególnie serdecznie chcę podziękować wszystkim Słuchaczom, którzy włączyli się w zorganizowanie Naszej uroczystości. Doceniam ogromny wysiłek całego Zarządu. Wszystkim gratuluję pomysłowości i talentów organizacyjnych!


SERDECZNIE DZIĘKUJĘ INSTYTUCJOM, FIRMOM, KTÓRE WSPOMOGŁY ORGANIZACJĘ WYDARZENIA:

STAROSTWO POWIATOWE W RAWICZU, URZĄD MIEJSKI GMINY RAWICZ, DOM KULTURY W RAWICZU, PZPH „PAGMER”, FIRMA HURST Rawicz, FERRPOL Bracia Matuszewscy, PIEKARNIA-CUKIERNIA Michalczak, CUKIERNIA JOKER Miejska Górka, STÓŁ RAWICKI Wiesław Chudy, „INSBUD” Patryk Szymański, BILLBIRD, Danuta Poniecka.


Bardzo dziękuję! Prezes Ewa Chorzępa


GALERIA ZDJĘĆ


AKTYWNOŚĆ RUTW W STYCZNIU 2023 ROKU


1. Wykład plenarny - 19 stycznia 2023

Dzięki Profesorowi Legutko, zaproszenie do wygłoszenia wykładu przyjął Profesor dr hab. Przemysław Mikołajczak, kierownik Katedry i Zakładu Farmakologii Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu. Temat: „Marihuana lecznicza – nadzieje i wyzwania” wywołał duże zainteresowanie. W czasie wykładu poznaliśmy rodzaje marihuany, jej zalety i wady, wpływ na nasz organizm, działania pożądane i niepożądane, sposoby przyjmowania leku, trudności z ustaleniem dawkowania. Pierwszy raz tak drażliwe zagadnienie było rozważane na spotkaniu Seniorów. Na zakończenie wywiązała się ciekawa dyskusja.

Galeria zdjęć


2. Pierwsze zajęcia sekcji „Komputer od podstaw” z nowymi komputerami

Dnia 23 stycznia 2023 r. w siedzibie RUTW spotkali się słuchacze, by przetestować laptopy pozyskane w ramach projektu: „Cyfrowe Kluby Seniora”.


 3. Klub „Rękodzieła” prezentuje swoje wyroby w Jutrosinie 

Dnia 27 stycznia 2023 r. na zaproszenie słuchaczy Oddziału Jutrosińsko-Pakosławskiego, przedstawicielki Klubu Rękodzieła RUTW zaprezentowały swoje prace i podzieliły się doświadczeniem uzyskanym podczas działalności klubu.


4. Cieszy większe zainteresowanie słuchaczy udziałem w zajęciach:

- Klubu „Historii Sztuki” pod przewodnictwem Pani Heleny Szczypko. Kolejne spotkanie 01 lutego;

- Klubu „Spotkania przy kawie” w restauracji „Brewicz”. Zapraszamy dnia 09 lutego;

- Dyskusyjnego Klubu Filmowego, który spotyka się w ostatni czwartek miesiąca,

- Klubu Piosenki, który swoje spotkania ma w biurze RUTW: „W I semestrze 2022/2023 obyły się trzy spotkania klubu Piosenki, ostatnie 03.01.2023. Śpiewamy każdy jak może i sprawia nam to ogromną radość". W semestrze wiosennym zapraszamy na kolejne spotkania, które odbywać się będą w pierwsze środy miesiąca o godz. 12.00 w siedzibie RUTW. Następne spotkanie 15 marca 2023.

Terminy spotkań działających klubów umieszczone są w planie zajęć. ZAPRASZAMY!

Galeria zdjęć


5. Wolontariuszki działają

- Zajęcia z dziećmi ze Szkoły Specjalnej w Kuźni Wiedzy:

Podczas zajęć kulinarnych młodzież pod czujnym okiem wolontariuszek i opiekunów przygotowywała zdrowe przekąski, obiady, a także desery. W międzyczasie był czas na rozmowy oraz wspólną zabawę.

Galeria zdjęć

- Czytanie dzieciom w przedszkolach:

W tym miesiącu wolontariuszki odwiedziły przedszkola w Rawiczu, Dębnie Polskim i Szymanowie - „My czytałyśmy bajki, a dzieci podziękowały nam pięknymi wierszami i piosenkami!”

Galeria zdjęć


 

AKTYWNOŚĆ RUTW W GRUDNIU 2022 ROKU


1. SPOTKANIE PRZY KAWIE - 1 GRUDNIA 2022

Tym razem słuchaczki wybrały na swoje spotkanie restaurację BREWICZ.

Mała czarna, rozgrzewająca herbatka i małe „co nieco” tylko pomogły wspólnym dyskusjom, żartom, wymianie poglądów, rozmowom na wiele interesujących tematów. Właśnie taki charakter mają nasze cykliczne „spotkania przy kawie”.

Zapraszamy chętnych na kolejne spotkanie 5 stycznia 2023 r. o godz. 12.15 w tym samym miejscu.


2. KLUB HISTORIA SZTUKI

Dnia 7 grudnia odbyło się spotkanie miłośników klubu „Historia sztuki”.

Grupa słuchaczy spotkała się w zaprzyjaźnionej z Uniwersytetem Bibliotece Pedagogicznej przy ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 2.

Temat zajęć: „Olga Boznańska i Tamara Łempicka – cena talentu” spotkał się z ogromnym zainteresowaniem przybyłych słuchaczy.

Kolejne spotkanie w tym samym miejscu odbędzie się 4 stycznia o godz. 16.00.

Galeria zdjęć


3. JARMARK BOŻONARODZENIOWY

W dniach 10-11 grudnia tradycyjnie na rawickim rynku odbył się Jarmark Bożonarodzeniowy. Swoje wyroby zaprezentowało ok. 60 wystawców z całego regionu, w tym również nasze słuchaczki z klubu rękodzieła. Na stoisku RUTW można było obejrzeć i kupić m.in. oryginalne, wykonane ręcznie ozdoby świąteczne oraz biżuterię. Oprócz kiermaszu rękodzieła, ekologicznej żywności, produktów regionalnych, ozdób świątecznych oraz giełdy staroci, odwiedzający mogli nabyć obrazy lokalnych artystów, zaprezentowane w holu ratusza w ramach pierwszego muzealnego Świątecznego Targu Sztuki.


4. SPOTKANIE OPŁATKOWE

Dnia 12 grudnia w restauracji BREWICZ, mieszczącej się w Domu Kultury słuchacze RUTW zebrali się po raz pierwszy na spotkaniu opłatkowym.

Prezes powitała zebranych, złożyła życzenia i tradycyjnie wszyscy, dzieląc się opłatkiem, przekazywali sobie słowa życzliwości. Można było też wypowiedzieć życzenia wierszem, losując i odczytując jego treść. Przybył również Mikołaj, który losował dla „grzecznych” uczestników upominki - ozdoby choinkowe.

Oczywiście nie zabrakło kolęd. Ponownie okazało się, że wspólne śpiewanie jest mocną stroną naszych słuchaczy.

Korzystając z okazji przyjmijcie najlepsze życzenia wielu sił i okazji do radości w nadchodzącym 2023 roku!

Galeria zdjęć


5. WYKŁAD PLENARNY

15 grudnia 2022 r. spotkaliśmy się na wykładzie plenarnym.

Temat naszego spotkania: „Camino de Santiago – 1000 km na nogach przez Hiszpanię” zaprezentowała Pani mgr Julita Kruszka.

Prelegentka opowiadała o własnych przeżyciach podczas 43-dniowej, pieszej pielgrzymki szlakiem jakubowym, z Saint Jean Pied de Port do Santiago. Peregrino (pielgrzymi) idą pieszo w poszukiwaniu Boga lub w poszukiwaniu samego siebie.

Mogliśmy usłyszeć i zobaczyć, jak wygląda plecak pielgrzyma, indeks pielgrzyma, czy certyfikat ukończenia pielgrzymki. Poznaliśmy różne interesujące zdarzenia, trudności, sytuacje, jakie miały miejsce podczas pokonywania trasy. Obejrzeliśmy również zdjęcia.

Spotkanie zakończyło się oczywiście akcentem świątecznym: kolędami i życzeniami ZDROWYCH, SPOKOJNYCH, RODZINNYCH ŚWIĄT!

Galeria zdjęć


6. SPOTKANIE OPŁATKOWE W JUTROSINIE

21 grudnia 2022 r. w restauracji w Jutrosinie już po raz dwunasty na wspólnej Wigilii spotkali się Studenci miejscowego oddziału RUTW. W spotkaniu wziął udział Ksiądz Proboszcz Tadeusz Jaskuła, który złożył wszystkim obecnym piękne życzenia świąteczne i noworoczne oraz podzielił się opłatkiem. W imieniu Zarządu RUTW i rawickich Słuchaczy życzenia złożyła Pani Prezes Ewa Chorzępa, wraz z Wiceprezes Mirosławą Potkowską. Gościem wieczoru był także były Starosta Rawicki Pan Zygmunt Wolny z Małżonką. Po raz pierwszy w spotkaniu opłatkowym wzięli udział Słuchacze z Gminy Pakosław, którzy współtworzą wraz z Seniorami z Jutrosina Oddział Jutrosińsko-Pakosławski RUTW.

Odbył się kwadrans poetycki o tematyce bożonarodzeniowej, podczas którego wystąpiły Panie: Iwona Kwiatkowska i Miłosława Jędrkowiak. Spotkanie wypełniły kolędy i wspomnienia.

Galeria zdjęć


7. DZIAŁANIA WOLONTARIATU

W grudniu zajęcia z uczniami Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Rawiczu zostały odwołane, za to nasze Seniorki odwiedziły wszystkie rawickie przedszkola w ramach akcji czytania bajek dzieciom. Spotkaniom z najmłodszymi towarzyszyły animacje, wspólne gry, śpiewanie piosenek, degustacje pierniczków i przedświąteczne opowieści.

Galeria zdjęć


8. „CYFROWE KLUBY SENIORA”

Z radością informujemy, że Rawicki Uniwersytet Trzeciego Wieku uzyskał dofinansowanie w wysokości 20.000,00 zł w ramach programu ogłoszonego przez Ministra Cyfryzacji „Cyfrowe Kluby Seniora”.

Dzięki dofinansowaniu zostało zakupionych siedem laptopów dla członków Rawickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku biorących udział w zajęciach multimedialnych, w celu podniesienia ich kompetencji cyfrowych.

Zakup komputerów - laptopów pozwoli uczestnikom zajęć multimedialnych na praktyczną naukę obsługi komputera, przez co nauka będzie znacznie efektywniejsza. Ponadto dzięki dostępności komputerów, po wcześniejszym ustaleniu terminów z Zarządem Stowarzyszenia, seniorzy uczęszczający na zajęcia multimedialne będą mieli możliwość korzystania z zakupionych komputerów w siedzibie Stowarzyszenia także poza zajęciami, dzięki czemu w jeszcze większym stopniu "oswoją się" z obsługą komputera.


 

DZIAŁANIA RUTW W LISTOPADZIE


1. 11 listopada 2022 r. NARODOWE ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI

Słuchacze Rawickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku wzięli aktywny udział w lokalnych obchodach Narodowego Święta Niepodległości. W tym wyjątkowym dla naszej historii dniu specjalną ofertę przygotowały rawickie instytucje kultury. Seniorzy z rodzinami zwiedzali ekspozycję Muzeum Ziemi Rawickiej. Towarzyszył im przewodnik w historycznym stroju polskiego legionisty. Mogli wykonać pamiątkowe fotografie w zaaranżowanej tematycznie (dawne przejście graniczne ze szlabanem) strefie historycznej na rynku, wzięli również udział w muzealnym spacerze tematycznym „szlakiem rawickich miejsc pamięci”, który prowadziły Marta Hamielec i Alicja Pląskowska. Podczas spaceru tematycznego (uczestniczyło w nim około 20 osób) przewodniczki w bardzo ciekawy sposób przybliżyły rawickie miejsca pamięci, ich historię i związane z nimi wydarzenia oraz osoby. Trasa wiodła z ratusza do więzienia, na ulicę Stefana Bobrowskiego, potem do „czerwonego” kościoła, pod pomnik Żołnierza Polskiego, pod byłą jednostkę wojskową i na cmentarz parafialny. Odbyły się również plastyczne warsztaty międzypokoleniowe, w ramach których dziadkowie i rodzice z dziećmi wykonywali ozdoby w barwach narodowych.

Ponadto grupa Słuchaczy uczestniczyła w rajdzie rowerowym organizowanym przez PTTK oraz Punkt Informacji Turystycznej i Kulturalnej, którego trasa prowadziła nową ścieżką rowerową z Rawicza do Osieka. W parku przy rawickim Domu Kultury odbył się wieczorny „piknik niepodległościowy” z koncertem miejscowych zespołów i chórów oraz słodkim poczęstunkiem.

Delegacja Słuchaczy RUTW uczestniczyła w oficjalnych uroczystościach samorządowych i złożyła kwiaty przed pomnikiem Żołnierza Polskiego.

Galeria zdjęć


2. PRZYJAZNE MIASTO

9 listopada grupa Studentów otrzymała aplikację w ramach programu „Przyjazne miasto”. Zapoznawaliśmy się z aplikacją, a uwagi zgłosiliśmy 15 listopada br. na warsztatach podsumowujących działania. Trzeba przyznać, że aktywność Seniorów zaskoczyła. Dziękujemy uczestnikom.


3. WYKŁAD PLENARNY

Dnia 15 listopada 2022 r. odbył się wykład planarny.

Temat: „Rawicz więzieniem słynie. Znani Polacy w rawickim więzieniu” przedstawił porucznik Marek Pięta, historyk i funkcjonariusz ZK w Rawiczu.

Poznaliśmy historię rawickiego więzienia. To niesamowite, jak na historię naszego miasta miało i ma wpływ miejsce odosobnienia, Zakład Karny w Rawiczu. Słuchacze z zainteresowaniem wysłuchali wykładu. Bardzo chętnie podzielili się swoimi przeżyciami i odczuciami związanymi z latami, które pamiętają i których byli, oni lub ich bliscy, świadkami.

Tego dnia, w holu Domu Kultury, słuchaczki klubu „Rękodzieła” zaprezentowały swoje dekoracje świąteczne. Każdy uczestnik, przed i po wykładzie, mógł nabyć piękne ozdoby. Taka okazja będzie jeszcze możliwa podczas „Jarmarku Bożonarodzeniowego” 10-11 grudnia.

Galeria zdjęć


4. „ŁAŃCUCH MIESZKAŃCÓW” 25 listopada 2022 r.

Tak można nazwać udział ponad 500 osób - głównie uczniów z miejscowych szkół (nr 1, 3, 4 i 5, z Sierakowa, Masłowa, Zielonej Wsi, ZSZ i I LO).

Wśród tych 500 uczestników byli również Studenci Rawickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

Odpowiedzieliśmy na apel, by pomóc w "przeprowadzce" książek ze starej siedziby Rawickiej Biblioteki Publicznej do nowej przy ulicy Szarych Szeregów.

„Łańcuch” rozpoczynał się we wnętrzu wypożyczalni, w budynku Domu Kultury. Pierwsze paczki trafiały do rąk uczennic z koła wolontariatu działającego przy Szkole Podstawowej nr 1. Dalej podawali je sobie uczniowie, strażacy i mieszkańcy rozstawieni szpalerem wzdłuż ulic prowadzących do multibiblioteki. Już w nowej siedzibie paczki na wyznaczone miejsca odkładały Studentki z RUTW.

DZIĘKUJĘ ZA UDZIAŁ SŁUCHACZY W TEJ AKCJI.

Galeria zdjęć


5. ANDRZEJKI 2022

28 listopada w poniedziałek w Restauracji Brewicz w Rawiczu, zlokalizowanej w Domu Kultury, odbyło się spotkanie „ANDRZEJKOWE”, które zorganizowały Dorota i Monika. Warunkiem uczestnictwa było posiadanie dowolnego nakrycia głowy. W lokalu, który był w tym dniu tylko do naszej dyspozycji, czekały pięknie podane porcje pysznego sernika, kawą i herbatą można było częstować się do woli. Przy każdym nakryciu leżała wafelkowa rurka, w której schowana była andrzejkowa wróżba. Imprezę uroczyście otworzyła Prezes RUTW Ewa Chorzępa, powitała uczestników życząc im udanej zabawy. Nie trzeba było długo zapraszać studentów do tańca, parkiet od razu zapełnił się tańczącymi. Nie zabrakło również wspólnego śpiewania do przygotowanego przez Marka karaoke. W przerwie zaserwowano nam ciepły posiłek.

Nie zabrakło wróżb, tradycyjne lanie wosku przysporzyło wiele emocji. Kto chciał, mógł wylać roztopiony wosk przez dziurkę od klucza i z tego, co powstało odczytać wróżbę dla siebie. To doskonałe ćwiczenie wyobraźni. Znowu tańce i śpiewy. W czasie kolejnego odpoczynku na przekąski ogłoszony został konkurs na najefektowniejsze nakrycie głowy. Zanim jury ogłosiło werdykt, obejrzeliśmy egzotyczny taniec w wykonaniu naszej koleżanki Hani. Hania nie tylko wymyśliła choreografię, ale również samodzielnie uszyła strój do swojego przedstawienia.

Konkurs na nakrycie głowy wygrała Pani Gabrysia – jej kapelusz był najbardziej imponujący.

Poczęstunek, zabawa, śpiewy, wróżby, a przede wszystkim wspólne dyskusje i dobre humory wypełniły nasze spotkanie.

Do zobaczenia na kolejnym spotkaniu integracyjnym. Dołączcie do nas dnia 12 grudnia.

Galeria zdjęć


6. WOLONTARIAT

W listopadzie słuchaczki z klubu wolontariatu brały udział w kilku zajęciach z młodzieżą ze szkoły specjalnej w "Kuźni Wiedzy".

Galeria zdjęć


7. SPOTKANIE ZE STAROSTAMI I OPIEKUNAMI KLUBÓW

Dnia 29 listopada w siedzibie RUTW spotkali się przedstawiciele poszczególnych sekcji i klubów z Prezes RUTW i Członkami Zarządu.

Zostali przedstawieni opiekunowie Starostów z ramienia Zarządu, Starostowie poszczególnych sekcji i klubów. Omówiono ich zadania. Prowadząca przypomniała wydarzenia, jakie zaplanowano na najbliższy okres. Zebrani dokonali wyboru władz Samorządu Słuchaczy.

Opiekunowie z ramienia Zarządu RUTW:

Dorota Mosiek i Ewelina Lindel-Buda.

SAMORZĄD SŁUCHACZY:

Przewodnicząca Elżbieta Szulc

V-ce przewodnicząca Halina Murkowska

Sekretarz Mirosław Szydłowski.

Przedstawiciel Samorządu Słuchaczy ma prawo uczestnictwa w spotkaniach Zarządu RUTW reprezentując interesy studentów.

Galeria zdjęć - "migawki" z zajęć w I semestrze